Pozvánka na 6. zasedání AS UPa dne 19.01.2021

Uložit do kalendáře 19-01-2021 14:00 19-01-2021 14:00 Czech republic/Europe Pozvánka na 6. zasedání AS UPa dne 19.01.2021 Pozvánka na 6. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 19. ledna 2021 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference  ...
19. 01. 2021

Pozvánka

na

6. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice
ve funkčním období 2020 - 2023,

které se uskuteční v úterý 19. ledna 2021 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference

 

Program zasedání:

1. Schválení skrutátorů zasedání.
2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 
3. Schválení programu zasedání.
4. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
5. Volba předsednictva Akademického senátu Univerzity Pardubice.
6. Volba předsedy Akademického senátu Univerzity Pardubice.
7. Přestávka, jednání nového předsednictva AS UPa.
8. Ustavení komise pro studium a tvůrčí činnost. 
9. Návrh I. změny Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice.
10. Návrh I. změny Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Pardubice.
11. Záměr rektora jmenovat člena Vědecké rady Univerzity Pardubice.
12. Vyjádření Akademického senátu Univerzity Pardubice k právním jednáním, kterými Univerzita Pardubice hodlá nabýt vlastnické právo k nemovité věci.
13. Návrh I. změny Jednacího řádu Akademického senátu DFJP UPa.
14. Návrh II. změny Jednacího řádu Vědecké rady FES UPa.
15. Návrh I. změny Disciplinárního řádu pro studenty FES UPa.
16. Různé.

 

Hosté z řad akademických pracovníků, studentů, zaměstnanců UPa a veřejnosti se mohou přihlásit pomocí následujícího odkazu: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 

V Pardubicích dne 12. ledna 2021                    

Ing. Petr Bělina, Ph.D.,
předseda AS UPa

Akademický senát UPa
Ing. Petr Bělina, Ph.D.
466 037 172