Pozvánka na 5. zasedání AS UPa dne 10.11.2020

Uložit do kalendáře 10-11-2020 14:00 10-11-2020 14:00 Czech republic/Europe Pozvánka na 5. zasedání AS UPa dne 10.11.2020 Pozvánka na 5. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 – 2023, které se uskuteční v úterý 10. listopadu 2020 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference. Program zasedání...
10. 11. 2020

Pozvánka

na

5. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice
ve funkčním období 2020 – 2023,

které se uskuteční v úterý 10. listopadu 2020 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference.

Program zasedání:
1. Schválení skrutátorů zasedání.
2. Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Univerzity Pardubice formou videokonference. 
3. Schválení programu zasedání.
4. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
5. Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice.
6. Návrh II. změny Statutu Univerzity Pardubice.
7. Návrh II. změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice.
8. Návrh Stipendijního řádu Univerzity Pardubice.
9. Návrh I. změny Jednacího řádu Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.  
10. Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
11. Volba delegátu za Univerzitu Pardubice do Rady vysokých škol na funkční období 2021 – 2023.
12. Různé.

 

Hosté z řad akademických pracovníků, studentů, zaměstnanců UPa a veřejnosti se mohou přihlásit pomocí následujícího odkazu: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.
                                                      

 

V Pardubicích dne 3. listopadu 2020

 Ing. Petr Bělina, Ph.D.
předseda AS UPa

Akademický senát UPa
Ing. Petr Bělina, Ph.D.
466 037 172