Pozvánka na 10. zasedání AS UPa dne 22.06.2021

Uložit do kalendáře 22-06-2021 14:00 22-06-2021 14:00 Czech republic/Europe Pozvánka na 10. zasedání AS UPa dne 22.06.2021 Pozvánka na 10. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 22. června 2021 od 14:00 hodin  v učebně B1, budova DB, Dopravní fakulta Jana...
22. 06. 2021

Pozvánka

na

10. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice
ve funkčním období 2020 - 2023,

které se uskuteční v úterý 22. června 2021 od 14:00 hodin 
v učebně B1, budova DB, Dopravní fakulta Jana Pernera

 

Program zasedání:

1. Schválení skrutátorů zasedání.
2. Schválení programu zasedání.
3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.
4. Návrh Volebního řádu Akademického senátu Univerzity Pardubice.
5. Vyhlášení volby kandidáta na funkci rektora.
6. Ustavení volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora.
7. Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora.
8. Různé.

Materiály k bodu č. 4 naleznete na následujícím odkazu: Akademický senát | Univerzita Pardubice (upce.cz).

 

 

V Pardubicích dne 15. června 2021

 

Ing. Petr Bělina, Ph.D.
předseda AS UPa

Akademický senát UPa
Ing. Petr Bělina, Ph.D.
466 037 172