PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.

Je „služebně nejstarším“ poradcem akademické psychologické poradny. Na Univerzitě Pardubice se psychologickému poradenství věnuje soustavně od roku 2001.

Po maturitě na SPgŠ Beroun nastoupila na FF UK v Praze, kde absolvovala nejprve jednooborovou pedagogiku (u prof. J.Cacha, prof. K.Rýdla, prof. Z. Koláře, prof. J.Skalkové, doc. J.Pelikána, dr. M.Kmeličkové a dalších) a následně tamtéž  jednooboborovou psychologii (jejími učiteli byli mimo jiné prof. J.Čáp, prof, Z.Matějček, prof. P.Weiss, dr. J.Šturma, doc. S.Hermochová, doc. J.Srnec, dr. V.Mertin, dr. P.Šmolka, aj.). Titul PhD. obhájila na PedF UK v Praze, v oboru komparativní pedagogika. Během studia absolvovala mnoho krátkodobých zahraničních stáží (nejčastěji v Německu), poté se zúčastňovala pravidelných univerzitních Erasmus výjezdů (Itálie, Mallorka, Madeira, aj.), dlouhodobé studijně pracovní pobyty uskutečnila v USA (maturitní vysvědčení obdržela mj. na AB Tech College v NC, výzkumný grant realizovala na University of Chicago, IL). Jejím stěžejním pracovištěm je katedra věd o výchově FF UPa.

 

V APUPa ji mohou kontaktovat jak čeští, tak zahraniční studenti a akademičtí pracovníci.

false