Ošetřovatelství je tématem mezinárodní doktorandské konference na Univerzitě Pardubice

11. 4. 2019

Doktorandi pěti univerzit a vysokých škol z České a Slovenské republiky dnes prezentují na Univerzitě Pardubice výsledky svých výzkumů a projektů v oboru ošetřovatelství. Dvoudenní mezinárodní konference na Fakultě zdravotnických studií UPa představí práci studentů doktorských studijních programů oboru ošetřovatelství. Mezi účastníky jsou také zástupci z Finska.

„Ošetřovatelství se jako vědecký obor dynamicky rozvíjí a pro poskytování kvalitní a bezpečné péče je nenahraditelný. Stejně tak je důležité se v ošetřovatelství věnovat výzkumu, na což se zaměřuje právě doktorské studium. Naší konference, která nabízí možnost studentům i jejich školitelům představit jejich projekty a sdílet své zkušenosti, se zároveň účastní osobnosti, které se významně na rozvoji ošetřovatelství podílí,“ řekla doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum Fakulty zdravotnických studií UPa.

Doktorandi Fakulty zdravotnických studií na konferenci představí své výzkumné práce zaměřené na kvalitu péče a života. Součástí druhého dne konference je také workshop profesorky Katri Vehviläinen-Julkunen z Finska, který se zaměří na metodologii výzkumu v ošetřovatelství. „Paní profesorka je jednou z vůdčích osobností v oboru nejen ve Finsku, ale i ve světě. Je pro nás ctí, že na konferenci vystoupí,“ uvedla proděkanka Jana Holá.

Konferenci na Fakultě zdravotnických studií včera předcházela XIV. Celostátní studentská vědecká konference bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů, které se zúčastnili také studenti několika českých univerzit. Cílem bylo zprostředkovat setkání studentů, akademiků a odborníků v oblasti ošetřovatelství, porodní asistence, záchranářství a zdravotně-sociální péče.

 

Pardubice 11. dubna 2019                            

 

Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa

 

 

Bližší informace:
Michaela Zákoutská
Fakulta zdravotnických studií UPa
telefon 466 037 801
e-mail michaela.zakoutska@upce.cz

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true