Novinky

Významného úspěchu dosáhl student doktorského studia Fakulty ekonomicko-správní Ing. Jan Hovad, který obsadil 3. místo v soutěži o cenu Josepha Fouriera. Francouzské velvyslanectví v České republice a společnost Bull s.r.o. vyhlásily vědecké ceny, jimiž odmění nejlepší české studenty doktorského studia za výzkumnou práci v oboru počítačových věd a informatiky. "Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy 2013" je spojena s finanční odměnou, v případě prvních dvou míst i s možností vycestovat na...
Všem přijatým uchazečům ke studiu do bakalářského studia na Fakultu ekonomicko-správní gratulujeme. Zápis do studia proběhne dne 1.7. 2013  nebo 3.7.  na učebně DB B1 (budova Dopravní fakulty Jana Pernera). Všichni přijatí uchazeči obdrží poštou pozvánku k zápisu s podrobnějšími informacemi. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení není nutné zasílat předem, ale uchazeč ji odevzdá u zápisu do studia. Pokud se nemůže přijatý uchazeč zůčastnit zápisu osobně, může pověřit blízkou osobu, která ho u...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
35. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil celostátní přehlídkou ve dnech 14. až 16. června 2013 v Brně. SOČ je soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního institutu dětí a mládeže (NIDM MŠMT).   V oboru 03 CHEMIE získal 1. místo student Jan Hrabovský Gymnázium Josefa Ressela Chrudim   Název práce:  Chalkogenidové skelné luminofory pro fotoniku Pracoviště: Katedra obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-...
Pardubice; Celostátní finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze: stala se jím Marie Nevyhoštěná ze ZŠ Letovice. Ve čtvrtek 30. května se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo vrcholné klání mladých chemiků. Žákovského mistrovství republiky se zúčastnilo 26 finalistů z deseti krajů. "V regionálních kolech soutěžilo celkem 5 000 žáků osmých a devátých tříd základních škol, což předčilo naše očekávání. Zdá se, že chemie je u...
Oznamuji, že Fakulta zdravotnických studií vypisuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 do navazujícího magisterského programu Ošetřovatelství, do studijních oborů Ošetřovatelská péče v interních oborech a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech.   Více informací zde: https://dokumenty.upce.cz/aktualita-priloha/FZS/2-kolo-pr.pdf Pravidla pro 2.kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 naleznete na http://www.upce.cz/fzs/studium/magisterske/smernice...