Novinky

Celkem osm osobností Univerzity Pardubice se loni dostalo mezi nejcitovanější vědce světa. Seznam 2 procent nejcitovanějších vědců ze všech oborů obsahuje 160 tisíc jmen a na konci roku ho zveřejnili analytici Stanfordovy univerzity. V seznamu je také jméno rektora Univerzity Pardubice prof. Jiřího Málka. Dalšími nejcitovanější vědci univerzity jsou prof. Filip Bureš, prof. Petr Hájek, prof. Michal Holčapek, prof. Pavel Jandera, Dr. Jan Macák, Ing. Roman Svoboda a prof. Svatopluk...
Léto 2021 už by mohlo být podle imunoložky Zuzany Bílkové z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice klidné. Ale jen za podmínky, že očkování proběhne v relativně krátkém čase, všichni budou vědět, co mají dělat, a vakcíny nebudou čekat dlouhé dny v lednici na aplikaci. „Máme jedinečnou možnost dostat situaci pod kontrolu, je ale velmi důležité, aby neselhala organizace a očkování se maximálně zrychlilo,“ míní Bílková a dodává, že každý další očkovaný člověk snižuje nebezpečí...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Dne 21. ledna 2021 proběhnou na naší fakultě dvě habilitační přednášky před Vědeckou radou Fakulty ekonomicko-správní. Od 10.00 h svou přednášku přednese Ing. Robert Baťa, Ph.D. z Ústavu správních a sociálních věd FES na téma Metody informační podpory pro potřeby veřejného sektoru při utváření a realizaci veřejných politik. Od 13.00 h se představí doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity s přednáškou na téma Regionální specifikace lokalizace,...
Pracovníci Centra pro vědu a výzkum naší fakulty doc. Klimovský a Dr. Prokop zahájili počátkem letošního roku spolupráci s Univerzitou aplikovaných věd ve Vídni. Společně s rakouskými kolegy získali mezinárodní výzkumný projekt financovaný ministerstvy školství obou států. Projekt se zaměřuje na využití poznatkového managementu ze strany veřejných autorit při řešení pandemie COVID-19, a to na různých úrovních vlády a správy v oblastech rychlé digitalizace a změn vnitřních procesů za...
The workshop is about Business, Governance, and Sustainability. January, 21 2021 Workshop Topics Interactive Development Visual Deformation Futuristic Patterns Asymmetric Patterns Isometry and Gradient Creative Serif On The Font Keynote Speakers Ing. Michaela Kotkova Striteska, Ph.D. Dr. Thamina Anwar Dr. Istianingsih Sastrodiharjo
Současná situace nahrává tomu, že většina z nás znovu objevuje cestu do tajů vlastní kuchyně. Kličkovat mezi obsahem a složením potravin chce velkou dávku umu, ale i času. Na čem nás zaručeně výrobci dokáží nachytat? Na palčivé otázky odpovídala u listopadové večerní online kávy Ing. Dana Hrubošová, Ph.D. Mezi lidmi koluje spousta „zaručených“ pravd o potravinách a potravinových doplňcích, ale jsou tyto informace skutečně pravdivé? Každého z nás napadne nějaké téma, které...
Projekt Univerzity Pardubice s názvem Centrum pro etiku jako studium hodnoty člověka byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání částkou 104 miliony korun. V čem je podpořený projekt důležitý a jak se podařilo poskládat potřebný vědecký tým, prozradila Kamila Pacovská, zástupkyně vedoucího výzkumu. Etika je nauka o odpovědném jednání v rámci lidské společnosti. Co je vlastně cílem Vašeho projektu? Začnu spíše motivací, než cílem: zatímco ve světě se etika těší...
Ticho při procházení osiřelých chodeb Univerzity Pardubice ukončí až otevření dveří na pracoviště analytické chemie. Čilý ruch v několika pracovnách prozrazuje, že tady výzkum pokračuje. Přestože se nejedná o nemocnici, nýbrž chemické pracoviště, dokážou pardubičtí vědci včas detekovat rakovinu slinivky rozborem jedné kapky krve. „Vidíte ty červené body?“ ukazuje Michal Holčapek graf na monitoru. „Když mají jiné hodnoty než ty modré, ukazují na rakovinu slinivky,“ popisuje...