Novinky

Fakulta filozofická Univerzity Pardubice se připojuje k celostátní výzvě Milada 70: Zavražděna komunisty. Výzva je určena všem spoluobčanům a institucím, které chtějí uctít památku Milady Horákové a výročí bezprecedentní justiční vraždy. Zinscenovaný proces posloužil nejen k likvidaci politických odpůrců, ale i k zastrašení široké veřejnosti a potlačení jakéhokoliv projevu názoru, který byl v rozporu s komunistickou ideologií. 27. června t. r...
Ze školy po státnicích neodešel. Měl pocit, že toho o železnici ví pořád ještě málo. Navíc ho studium hodně zajímalo. Po získání titulu inženýra pokračuje Petr Vnenk z Dopravní fakulty Jana Pernera v doktorském studiu, v rámci kterého pracuje na výzkumném projektu. Vlaky by tak mohly jezdit zase o něco tišeji. Proč ses rozhodl pro doktorské studium? Během magisterského studia jsem zvažoval řadu možností, co po jeho skončení dělat. Především tedy, zda odejít do praxe nebo...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Obvykle je potkáte jako pedagogy na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Učí studenty, jak přistupovat k pacientům, jak o ně pečovat, jak jim zachránit život. Nyní nasazují i ten svůj. Aby pomohli, vyrážejí do terénu. Nikdy nevědí, kdo z pacientů je Covid pozitivní. „Pohyb v terénu je fajn. Jsem rád zase mezi pacienty. V době klidu, které si pamatuji, jsme se věnovali jen kardiálním diagnózám a izolační režimy jsme mívali občas. Dnes ho má v podstatě každý pacient. I ten...
O doktorském studiu se říká, že není pro každého, je náročné a špatně finančně ohodnoceno. Náš doktorand Ondřej Kuba přiblíží své zkušenosti a vyvrátí řadu mýtů, které jsou s doktorským studiem spojeny. Co jste studoval před doktorským studiem? Odborné vzdělávání jsem započal studiem zdravotnického lycea na zdravotnické škole v Hradci Králové. Původně jsem chtěl být stomatologem. Postupem času jsem však zjistil, že z oboru zdravotnictví mě nejvíce zaujala témata zabývající se...
V současnosti, kdy v Evropě a v dalších zemědílech naší malé lodičky plující vesmírem určuje život jejích obyvatel pandemie koronaviru učeně označeného jako COVID-19, je dosti těžké říci cokoliv, co by již nesčetněkrát nezaznělo v nejrůznějších jazycích tohoto našeho světa z mnohých a mnohých úst. Opakovat to nemá smysl, protože to k ničemu nepřispívá, ani k věcnému zmáhání každodenních potíží s nákazou spojených, ať to jsou praktické potíže života v...
Koronavirus těžce zamával nejen se zdravotnictvím, ale ještě více s ekonomikou. Ta se bude propadat několik dalších měsíců. A vládu čeká mnoho rozhodnutí, která budou důležitá pro fungování státu. „Naše ekonomika má jednu obrovskou výhodu oproti řadě jiných tržních ekonomik ve světě. Můžeme si dovolit zvýšit zadlužení, protože je relativně nízké,“ říká ekonom Jan Černohorský z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Jaké jsou už nyní dopady pandemie na ekonomiku?...
V polovině prosince vstoupil v platnosti nový jízdní řád na železnici a s ním i zásadní změny na českých kolejích. Některé spoje nyní zajišťují jiní dopravci než České dráhy. Rozhovor pro renomovaný polský časopis o dopravě poskytl doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z naší fakulty. Rozhovor jsme pro Vás přeložili.   Jak hodnotíte zahájení zajištění provozu jinými dopravci než Českými dráhami od prosince 2019? Zlepšila se již původně komplikovaná situace? Změna...
Podruhé během jednoho roku navštívil Univerzitu Pardubice britský velvyslanec Nicholas Stewart Archer. V únoru se sešel se zástupci vedení univerzity a debatoval s pardubickými vysokoškoláky o vzdělávání a Brexitu.   Absolvoval jste při svém studiu na vysoké škole stáž nebo výměnný pobyt? Co vám to přineslo? Na stáži jsem nebyl, ale absolvoval jsem několik jazykových pobytů v Berlíně při studiu němčiny. Výhodou je poznat každodenní život v jiné zemi, protože...