Novinky

Pozvánka na webinář 11. 06. 2020
Zveme všechny zájemmce na webinář Koronakrize - ekonomické zhodnocení a výhhled, který organizuje Fakulta ekonomicko-správní společně s P-PINK ve středu 17. 6. 2020 od 9 do do 10 hodin. Účast na webináři je možná po bezplatném přihlášení na e-mailu: info@p-pink.cz. Webinář bude probíhat v aplikaci ZOOM, odkaz k připojení získáte po registraci. Webinář povede doc. Ing. Jan Černohorský, Ph.D. a bude shrnovat finanční dopady koronakrize. Zhodnotí přístupy ke...
Všem studentům naší fakulty, kteří se dobrovolně zapojili do aktivit v době koronavirové epidemie, bychom chtěli touto cestou velice poděkovat. Ať už se jednalo o aktivity spojené s šitím roušek pro rodinné příslušníky nebo okolí, pomoc v call centrech nebo seniorům, či dokonce výpomoc přímo ve zdravotnických zařízeních. Víme, že jste se jako naši studenti s pomocí zapojili na mnoha místech a vedení fakulty zajímá, jak byli naši studenti konkrétně aktivní, když se zrovna...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Fakulta zdravotnických studií pořádá poslední kurz v tomto akademickém roku.  Kurz předporodní přípravy se skládá z 3 lekcí zaměřených na období těhotenství, porodu, šestinedělí a péče o novorozence. Součástí kurzu je možnost prohlídky porodních sálů Pardubické nemocnice. Termíny lekcí červnového kurzu: 16. 6. 2020 Těhotenství, porod a šestinedělí 18. 6. 2020 Péče o novorozence I. 24. 6. 2020 Péče o novorozence II. Organizační...
OZNÁMENÍ o konání 3. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice ve funkčním období 2020 - 2023, které se uskuteční v úterý 16. června 2020 od 14:00 hodin distančně, formou videokonference   Program zasedání: 1.  Schválení skrutátorů zasedání. 2.  Souhlas AS UPa s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického      senátu Univerzity Pardubice formou videokonference.  3.  Schválení...
UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU Fakulta filozofická UPa nabízí cyklus přednášek pro veřejnost známý jako Univerzita volného času. Záměrem organizátorů je představit dějiny lidské civilizace v celé jejich šíři a současně prezentovat humanitní vědní obory vyučované na Fakultě filozofické. V rámci ročních přednáškových cyklů, tematicky nebo chronologicky jasně vymezených, jsou posluchači seznamováni s vývojem lidské civilizace od starověku až po současnost.   Posluchačem UVČ se může...
Studenti Fakulty ekonomicko-správní v letošním roce navázali a nepřerušili úspěchy studentů z minulých ročníků hlavně díky umístění na prvním místě v kategorii akcií. Letošní investoři neměli vůbec jednoduchou situaci, protože vlivem globální pandemie koronaviru došlo k výraznému poklesu cen akcií a derivátů, což se projevilo i výsledcích a chování investorů, kde značná část z nich vykazovala ztráty. Přesto se některým studentům podařilo s touto nepříznivou situací...
Tato doba se více nebo méně dotýká každého z nás. Každému přinesla nové zkušenosti, zážitky. Situace se měnila ze dne na den a přinášela spoustu otázek. Co řešili studenti, vyučující a zaměstnanci Fakulty zdravotnických studií? Jak výskyt koronaviru zasáhl do jejich životů, rodin a vztahů? Jak ovlivnil nouzový stav studium? Podívejme se na zážitky a zkušenosti některých z nás.   ​1. Co nového Vám tato situace přinesla a co Vás naučila?   2....