Novinky

POZVÁNKA na 76. zasedání AS FF UPa   které se koná v pondělí 2. prosince 2019 od 15:00 hodin v učebně EB 01012   Program: Zahájení a jmenování skrutátora Schválení programu jednání Představení nových senátorů AS FF Hany Synkové za komoru AP a Jaroslava Bureše za studentskou komoru Projednání návrhu na zřízení legislativní komise senátu Projednání návrhu na složení disciplinární komise FF pro...
    Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce Fakulty filozofické, které se bude konat v pondělí 2. prosince 2019 od 13:00 hodin v budově EB, v učebně 01012 za účelem   představení kandidátů na senátory do studentské komory a do komory akademických pracovníků AS UPa a AS FF UPa před volbami do obou senátů, které proběhnou 3. a 4. prosince...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Edukativní skupina je série volně přístupných přednášek na různorodá atraktivní témata. Můžete tak říkajíc nahlédnout pod pokličku různých oblastí psychosociální problematiky pod vedením zkušených lektorů. Zúčastnit se můžete všech přednášek, nebo pouze jedné podle Vašeho spektra zájmu. Účast na přednáškách je pro studenty UPa zdarma. Specifické poruchy učení a jak s nimi nakládat na VŠ Lektor: PaeDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Kdy: 27.11.2019 od 16:00 hod Kde: Univerzitní aula UA...
Děkanské volno 21. 11. 2019
Děkan Fakulty filozofické vyhlašuje na pondělí 2. prosince 2019 od 12 do 15 hodin pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice D Ě K A N S K É  V O L N O Výuka je zrušena z důvodu konání Akademické obce FF, která se koná od 13 hodin.                                ...
Desetitunovou část reálného železničního mostu z Belgie zkoumají v těchto týdnech odborníci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ověřují, zda je možné zachovat a dál používat staré, mnohdy stoleté, ocelové mosty zpevněné novou metodou i při současných vysokých požadavcích na železniční dopravu. Unikátní testování je součástí spolupráce školy s partnerskou univerzitou v belgickém Ghentu. Regionální tratě nejen v Belgii, ale i v České republice...
Pátek 17. listopadu 1989 si pamatuje naprosto přesně. Byl totiž mezi lidmi, které na Národní třídě v Praze rozháněly bezpečností složky. Odnesl to zhmožděnou rukou. Ale nelituje, že se ke studentskému pochodu tehdy přidal. „Ten režim už musel konečně padnout,“ říká docent Oldřich Kašpar z Katedry kulturní a sociální antropologie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Etnolog a iberoamerikanista začal vysokou školu studovat v roce 1970, tedy v době nejtěžší...
Výzva k Akademické obci FEI UPa Konání voleb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky a voleb do Akademického senátu Univerzity Pardubice za volební celek FEI Akademický senát Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice vyhlašuje společný termín konání voleb do AS UPa a AS FEI na 4. a 5. 12. 2019 Kandidovat i volit mohou pouze členové akademické obce fakulty (více viz Volební řád AS UPa a Volební řád AS FEI). ...
Univerzita Pardubice má podle letošního žebříčku hlasování studentů a absolventů dvě nejlepší fakulty v ČR. Fakultami roku se ve svých kategoriích staly Fakulta chemicko-technologická a Fakulta zdravotnických studií. Ta se dostala do čela letos úplně poprvé.   „Mne i celou fakultu výsledek nesmírně těší  a současně nás zavazuje do další práce. Velmi si považujeme hlasů studentů, kteří nás takto ocenili, je naším cílem být pro studenty fakultou, na které získají nejen...