Novinky

  V pátek dne 24. 2. v čase 7:00 - 12:30 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie ve všech prostorech Fakulty zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice. Plánovaný rozvrh bude přesunut do náhradních učeben UPCE nebo do nových termínů výuky. Předmět Ročník/program Vyučující Původní učebna Původní čas Nová učebna Nový čas P2OPZ 1.ZZ Marková...
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v minulých dnech přivítala zahraniční studenty Erasmus+, kteří budou na naší fakultě studovat nebo realizovat praxi v letním semestru tohoto akademického roku. Jde o skupinu 32 studentů převážně bakalářských studijních programů z různých zemí Evropy, např. Madeiry, Portugalska, Itálie, Turecka, Bulharska, ale také z Mexika. Dále jsme přivítali 23 studentů z Litvy, Slovenska, Rumunska a Německa, kteří k nám přijeli na krátkodobou...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Ve středu 15. 2. 2023 se v Pardubicích konalo okresní kolo XV. ročníku soutěže Festival vědy a techniky pro mládež, kterou pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku. Filozofická fakulta vysílá již tradičně svého zástupce do hodnotící komise. Přestože většina soutěžních projektů je především z oblasti techniky, informatiky a přírodních věd, v posledních letech přibývá i těch společenskovědních a historických. Účastníci soutěží ve dvou kategoriích, žáci základních škol v...
V příloze naleznete přijatá usnesení 169. zasedání Pléna České konference rektorů s přílohou, jíž je Prohlášení ČKR k bezpečnému prostředí na vysokých školách ČR. 169. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 17. února 2023 v Praze péčí Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).
V únoru proběhlo na naší fakultě již 3. doktorské kolokvium, které bylo i tentokrát příležitostí k setkání studentů doktorského studia se zástupci výzkumných týmů. Kromě prezentací projektů přineslo kolokvium i prostor k diskuzi mezi studenty a akademiky. Na kolokviu prezentovalo svůj projekt téměř 30 studentů doktorského studia. Prezentace doktorandů začínající své studium byly se zaměřením na "state-of-the-art" a na plán výzkumu. Studenti vyšších ročníků prezentovali dosažené...
V říjnu tohoto roku vyprší funkční období stávajícího děkana naší fakulty, a proto akademický senát Fakulty filozofické vyhlašuje nové volby na funkční období 2023-2027. Návrhy kandidátů mohou komukoliv z volební komise podávat všichni členové akademické obce a členové vědecké rady Fakulty filozofické univerzity Pardubice. Návrhový formulář naleznete níže.   Uzávěrka přijímání návrhů 3. dubna 2023 ve 13:00 Představení kandidátů a předvolební...
Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice reaguje na usnesení AS FF UK ze dne 9. 2. 2023 ohledně dlouhodobého podfinancování humanitních a sociálně vědních oborů a nepřijatelné mezifakultní nerovnosti ve mzdovém ohodnocení, kdy „akademici na stejných pozicích dostávají za stejně kvalitní vědu a výuku výrazně odlišnou mzdu.“ AS FF UPCE vyzývá AS UPCE, aby v součinnosti s vedením univerzity inicioval analýzu porovnávající rozdělování mzdových prostředků na...
Pojeďte na ERASMUS 16. 02. 2023
Přemýšlíte o studiu nebo stáži v zahraničí? Chcete poznat nové lidi, zlepšit si angličtinu a získat spoustu praktických zkušeností? Přihlaste se na Erasmus! Přihlašování pro výjezdy v AR 2023/2024 je otevřené a deadline pro přihlášení je 15. března 2023. Jak se přihlásit? Nově se studenti hlásí přes Portál IS/STAG. Instrukce jak se přihlásit v případě studijního pobytu a v případě praktické stáže. Informace k výjezdům na studijní pobyt:...