Novinky

Vážená studentko/vážený studente,   s cílem zpřístupnit Vám kurzy anglického jazyka na kompetenční úrovni odpovídající Vašim potřebám a cílům Vašich studijních oborů zavedlo Jazykové centrum Univerzity Pardubice (JC UPa) povinný systém on-line rozřazovacích testů z AJ (e-placement test).   Na základě aktivace Vašeho uživatelského účtu (tzv. NetID) a vygenerování hesla v informačním systému UPa  je Vám umožněno přihlášení do portálu studijní agendy na adrese https://portal.upce.cz. E-...
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická přijme pro Katedru biologických a biochemických věd 1  pracovníka/pracovnici na pozici   LABORATORNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE v oboru buněčné biologie   Charakteristika práce: práce v laboratoři buněčných kultur; práce na průtokovém cytometru; příprava laboratorních úloh z oboru cytologie, buněčné diagnostiky a transfúzního lékařství pro studenty. Požadujeme: středoškolské vzdělání v oboru (SZŠ - obor laborant) nebo absolvent...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Burza volných lůžek je dodatkové kolo ubytování pro všechny doposud neubytované studenty všech studijních ročníků: 10. 9. (08:00 - 24:00) podávání žádostí - elektronicky prostřednictvím Informačního systému kolejí a menzy (ISKAM) na https://iskam.upce.cz (pro studenty s NetID) nebo  https://iskam.upce.cz/BNLogin.aspx (pro přijaté studenty bez NetID)  kritériem pro pořadí žádosti v pořadníku "volného ubytování" je počet dojezdových bodů žadatele 11. 9. (do 15:00) zveřejnění seznamu...
Zápis zájemců o cyklus přednášek Univerzity volného času na akademický rok 2012/2013 proběhne před začátkem 1. přednášky - 20.9.2012. Uchazeči na místě vyplní přihlášku a uhradí zápisné ve výši 400 Kč.
Z důvodu účasti na školení bude v úterý 4. 9. uzavřeno studijní oddělení FF (úřední hodiny jsou v tento den zrušeny). Děkuji za pochopení.
V průběhu měsíce září, kdy probíhají zápisy studentů na akademický rok 2012/2013 do všech ročníků, jsou úřední hodiny následující: úterý 4. 9.             úřední hodiny zrušeny středa 5. 9.            8.00 - 11.00 pátek 7. 9.            7.30 - 10.30  12.00 - 14.00 ve dnech 10. 9. -  24. 9. pouze středy a pátky od 13.00 do 15.00
OZNÁMENÍ 10. zasedání Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se uskuteční   ve středu 5. září 2012 od 7:45 hodin v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.   Program zasedání: Zahájení, jmenování skrutátorů. Schválení programu zasedání. Ukončení členství senátora Ing. Jiřího Zechmeistera a povolání náhradníka. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2013/2014. Různé...
Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2012/13 Přijímací testy 6.září 2012 budou absolvovat pouze uchazeči na studijní obor DMML  v prezenční a kombinované formě studia  (jedná se o uchazeče, kteří neukončili bakalářské studium na DFJP v oboru DMML nebo MMLS  a k určenému termínu 15.8.2012 odevzdali požadované úředně ověřené kopie - diplom a dodatek k diplomu). Přijímací testy se budou konat  6.9.2012 od 8,30 hod. v budově DFJP - učebna DB B4. Pozvánky budou rozeslány....