Novinky

Slavnostní bakalářská sponze absolventů studijních oborů: Anglický jazyk – specializace v pedagogice (Bc.) Historicko-literární studia (Bc.) Německý jazyk pro hospodářskou praxi (Bc.) Německý jazyk pro odbornou praxi (Bc.) Slavistická studia zemí EU+Historie (Bc.) Sociální antropologie (Bc.) se koná 23. listopadu 2017 v 9.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 8.00 hodin v předsálí Auly-A1...