Přání k úspěšné maturitě

Blíží se Váš velký maturitní den D, který bude prvním krokem vykročeným směrem k vysokoškolskému studiu!

Úspěšné složení maturitní zkoušky odstartuje možnost Vašeho studia na Univerzitě Pardubice. Pak již stačí jen uspět v přijímacím řízení k nám a Váš vysněný život vysokoškolského studenta je tu!

Přejeme Vám hodně úspěchů u maturitní zkoušky, jasnou mysl a pevné nervy při zodpovídání otázek!

Těšíme se na setkání s Vámi v přijímacím řízení na Univerzitu Pardubice!

Dvoudenní vysokoškolský MAJÁLES opět v Pardubicích

V pátek 11. května startuje v Pardubicích studentský MAJÁLES. Dvoudenní koncertní program se uskuteční na třech podiích na louce u koupaliště Cihelna v Pardubicích – Polabinách.

Koncert je samozřejmě určen nejen vysokoškolákům, ale i všem ostatním milovníkům dobré hudby a zábavy. Po oba dny je budou bavit hudební skupiny jako např. Mirai, Mňága a Žďorp, Ready Kirken, No Name, Imodium, Ben Cristovao, Lenny, Wohnout, Rybičky 48, Skyline, Pekař, Xindl X, UDG, Vypsaná Fixa a další.

Chcete studovat v zahraničí? ERASMUS a spol. to zařídí

Zkušenosti získané během zahraničních studijních pobytů a stáží hrají při sestavování profesních životopisů a hledání práce po absolutoriu na vysoké škole důležitou roli.

Odjet studovat do ciziny na některou partnerskou univerzitu či absolvovat v zahraničí odbornou stáž totiž už dávno není přáním, které by mohla splnit jen zlatá rybka.

Přijímačky nanečisto aneb vzorové příklady z přijímaček

Láká Vás možnost mít ještě před přijímačkami jejich vzorové příklady z minulých let? To ale vůbec není problém... naopak, u nás je to samozřejmostí... vždyť připraveným štěstí přeje.

Vzorové příklady z přijímacích zkoušek jsou přímo pro vás k dispozici zde.

Takže je projděte, nastudujte a těšíme se na setkání s Vámi v ten Váš velký den, který už pak pro Vás bude vlastně jen formalitou...

Přejeme hodně štěstí u přijímacích zkoušek!

Přijímací řízení

Pro uchazeče

Přijímací řízení na FR

 

Přihlášku ke studiu na vybraný obor již máte asi podanou, a proto je čas přemýšlet o tom, jak úspěšně zvládnout přijímací řízení. V tomto případě asi nejvíc platí rčení: „Štěstí přeje připraveným“.

Pro přijetí na Fakultu restaurování je potřeba podat přihlášku podepsanou v tištěné podobě včetně všech příloh a ve stanoveném termínu ji fyzicky doručit na studijní oddělení FR (lze i poštou).

Přijímací řízení do bakalářských studijních programů na FEI

Přihlášku ke studiu na vybraný obor již máte podanou, nebo máte do konce března ještě čas ji podat. Proto je čas zajímat se o podmínky přijímacího řízení.

Podrobné informace o přijímacím řízení obdrží uchazeči o studium v průběhu dubna prostřednictvím e-mailu.

Do bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky budou bez přijímacích zkoušek přijímáni všichni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním. Stačí jen včas předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Termín je stanoven na 20. 6. 2018. Rozhodně ho nezmeškejte!

Přijímací řízení na FCHT

Přihlášku ke studiu na vybraný obor již máte asi podanou, nebo je čas ji do konce března ještě podat, a proto nastala doba zajímat se o podmínky přijímacího řízení.

Do bakalářských studijních programů na Fakultě chemicko-technologické  budou bez přijímacích zkoušek přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním na základě studijního průměru stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1. - 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.

Přijímací řízení na FCHT

Přihlášku ke studiu na vybraný obor již máte asi podanou, nebo je čas ji do konce března ještě podat, a proto nastala doba zajímat se o podmínky přijímacího řízení.

Do bakalářských studijních programů na Fakultě chemicko-technologické  budou bez přijímacích zkoušek přijímáni uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním na základě studijního průměru, stanoveného ze známek na výročních vysvědčeních 1. - 3. ročníku a pololetním vysvědčení 4. ročníku střední školy.