Nadaní středoškoláci představí své odborné práce na konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM

7. 11. 2018

Talentovaní středoškoláci se 8. listopadu sjedou na Univerzitu Pardubice, aby se účastnili šestého ročníku konference VĚDĚNÍ MLADÝM. Cílem setkání je vytvořit prostor pro sdílení poznatků studentů se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii, sociologii či esejistiku.

Konferenci připravili pro své středoškolské kolegy sami pardubičtí vysokoškoláci, aby se mladí lidé s hlubším zájmem o vědu a nejrůznější obory lidského vědění poznali, podpořili se navzájem v badatelské činnosti i veřejném odborném vystupování, mohli si vyměnit první odborné poznatky a zkušenosti a zažili reálnou odbornou konferenci.

„Šestý roční konference tak opět poskytne unikátní prostor pro sdílení poznatků napříč obory a může inspirovat nerozhodnuté studenty k vlastní tvůrčí činnosti, jak už se ostatně několikrát stalo,“ říká Ing. Bc. Patrik Čermák, jeden z organizátorů konference, doktorand Fakulty chemicko-technologické a absolvent Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Aula Arnošta z Pardubic bude tentokrát hostit více jak 150 středoškoláků z různých koutů České republiky. Zhruba třetina z nich bude prezentovat na 30 příspěvků z několika vědních oborů, z nichž 12 zazní v ústní a 18 bude předneseno v posterové sekci. Tematicky se jedná o příspěvky fyzikální, matematické, chemické, biologické, společenskovědní nebo informatické. Ostatní středoškoláci a žáci základních škol se zúčastní coby pozorovatelé a v publiku podpoří své spolužáky.  

Z abstraktů všech příspěvků je sestaven tištěný ISBN sborník, který vyjde tento měsíc, často je to první publikace příspěvků mladých badatelů,“ říká druhá studentská organizátorka, Ing. Kateřina Šraitrová, doktorandka Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice a studentka pardubické konzervatoře.

Konference má čtyři garanty z řad akademických pracovníků, kteří konferenci doprovází svými příspěvky, předsedají u ústních prezentací a diskutují se studenty u posterů. „Uchovat si touhu po dobrodružství z bádání a objevování, nepodlehnout stresu, nenechat se otrávit nezdary nebo lhostejností okolí, to je jedna z hlavních výzev pro kohokoli ve vědě a nutný předpoklad úspěchu,“ říká garantka konference PhDr. Olga Heidingsfeld, CSc. z Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Univerzita Pardubice jakožto veřejná vzdělávací a výzkumná instituce tak plní jedno ze svých důležitých poslání, a to výchovu mladých badatelů, zaměřujících se na odlišné aspekty skutečnosti, kteří si na konferenci mohou vyměňovat poznatky a zkušenosti z různých oborů.

Šestý ročník studentské konference VĚDĚNÍ MLADÝM se koná v Aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice ve čtvrtek 8. listopadu od 9 hodin.

Akce je součástí programu Týdne vědy a techniky, který probíhá ve dnech 5. až 11. listopadu. Účast na konferenci je finančně podpořena Univerzitou Pardubice a Pardubickým krajem.

Iniciátorem a hlavním pořadatelem týdne populárně-naučných vědeckých přednášek ve městech po celé republice je Akademie věd České republiky a Univerzita Pardubice se do něj tradičně zapojuje a přispívá do programu několika akcemi. Kromě konference se v úterý 6. listopadu uskutečnil další z diskusních večerů Kavárny Universitas – s přednáškou o typografii vystoupil Ing. Petr Michal, absolvent Katedry polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Bližší informace ke studentské konferenci:
Ing. Bc. Patrik Čermák
organizátor konference
e-mail patrik.cermak@email.cz

 

Ing. Kateřina Šraitrová
organizátorka konference
telefon 736 657 147
e-mail katerina.sraitrova@student.upce.cz

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true
Tiskové zprávy