Na Univerzitě Pardubice začaly promoce a sponze, startuje také nový web pro absolventy

14. 6. 2019

Na Univerzitě Pardubice začínají první letošní promoce a sponze absolventů magisterského a bakalářského studia. Jako první si dnes na slavnostním obřadu přebere diplomy 123 inženýrů a magistrů z nejstarší Fakulty chemicko-technologické. Škola také právě dnes startuje nový absolventský web, prostřednictvím kterého chce začít s absolventy aktivně pracovat a vytvářet univerzitní komunitu.

„Pro každou školu je důležité vědět, že úspěšně vychovala svoje studenty, našli dobré uplatnění, a tím pádem pro jejich profesní úspěch udělala maximum. I pro naši univerzitu je taková zpětná vazba klíčová pro další rozvoj a kvalitu výuky. Chceme být v kontaktu s absolventy, protože i oni tvoří komunitu celé univerzity a jsou součástí naší historie,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice prof. Jiří Málek, který sám absolvoval pardubická studia.

Nový web najdou zájemci na adrese: absolventi.upce.cz

V univerzitní aule dnes slavnostně končí studia 87 inženýrů ve studijním programu Chemie, Chemické a procesní inženýrství, Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin, Polygrafie a 36 magistrů, absolventů studijního programu Speciální chemicko-biologické obory. Promoce začínají v 9, 11.30 a ve 14 hodin.

Nejúspěšnější absolventi obdrží speciální ceny – rektora, děkana a partnerů, které jsou spojeny i s finanční odměnou. Studentskou cenu rektora I. stupně obdrží absolventka Ing. Blanka Kyralová ve studijním oboru Hodnocení a analýza potravin za celkový prospěch studia „s vyznamenáním“ a vynikající úroveň a obhajobu diplomové práce „Toxinogenní plísně rodu Fusarium v ječmeni“. Další tři absolventi fakulty – Mgr. Martina Peřinová, Ing. Klára Krejčíková a Mgr. Zuzana Dvořáková, získají Studentskou cenu rektora II. stupně. Děkan Fakulty chemicko-technologické prof. Kalenda udělil studentskou cenu třem absolventům - Ing. Martinu Lelkovi, Ing. Adéle Puškáčové, Ing. Michalu Kurkovi. Speciální ceny udělují čerstvým absolventům i partnerské společnosti Fakulty chemicko-technologické: Devro, s.r.o., Synthesia, a.s., Precheza, a.s., Česká sklářská společnost, JUTA a.s., Pfizer, spol. s.r.o., S&K LABEL, spol. s.r.o. a Lanxess, s.r.o.

Pardubice 14. června 2019

Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa

 

Slavnostní akademické obřady (bakalářské sponze nebo magisterské promoce) dalších fakult Univerzity Pardubice:

  • čtvrtek 20. června Fakulta filozofická,
  • úterý 25. června, středa 26. června Fakulta ekonomicko-správní,
  • pondělí 1. července Dopravní fakulta Jana Pernera,
  • úterý 2. července Fakulta elektrotechniky a informatiky,
  • pondělí 8. července Fakulta zdravotnických studií,
  • středa 16. října Fakulta restaurování, Litomyšl.

Fotoreportáže ze slavnostních obřadů

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true