Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

spider-web-3728667_1920_122027.jpg

Je specializovaná, krátkodobá, anonymní psychosociální pomoc, která nabízí podporu ve zvládnutí extrémně zátěžové situace, kterou člověk nemůže zvládnout vlastními silami.

Cílem krizové intervence je stabilizovat psychický stav a nalézt zdroje k překonání těžké životní situace. Zaměřuje se na řešení situace „tady a teď".  V případě potřeby lze po stabilizaci psychického stavu doporučit následnou péči v podobě psychologického či psychoterapeutického poradenství.

Krizová intervence je poskytována formou individuální schůzky (osobní tváří v tvář), telefonicky a elektronicky (prostřednictvím e-mailové komunikace) a obvykle trvá 50 minut. Lze ji ale časově prodloužit či zkrátit, vždy záleží na konkrétní potřebě člověka a individuálním posouzení.

Krizový intervent může být sociální pracovník, psycholog/psychoterapeut, psychiatr/lékař, podmínkou k vysokoškolskému vzdělání je výcvik v krizové intervenci.

Nejčastější témata krizové intervence

  • úmrtí, těžká onemocnění či úraz, autonehoda, změna zdravotního stavu, závislostní chování v rodině, psychiatrická problematika
  • uvěznění, ztráta zaměstnání, ztráta finančních prostředků
  • potíže v mezilidských vztazích
  • změny (změna bydliště, přechod na VŠ, změna pracoviště, narození dítěte, odchod do důchodu)
  • aj…

Služba krizové intervence je poskytována

  • anonymně (klient se při využívání služby nemusí představovat, sdílí pouze ty informace, které považuje za důležité)
  • bezplatně
  • bez záznamu (hovory nejsou monitorovány, e-mailová komunikace není ukládána)

Mgr. Barbora Bajová

Telefonická a e-mailová krizová intervence
čtvrtek 17:00 - 20:00 telefonické poradenství
e-mailové poradenství, odpověď obdržíte každý čtvrtek
kontakt: barbora.bajova@upce.cz 
tel.: 601 586 745

Mgr. Hana Jelínková

Krizová intervence (osobní / face to face)
poradenská místnost VO 01003
pondělí až čtvrtek 7:30-15:30
kontakt: hana.jelinkova@upce.cz
tel.: 466 036 401
schůzku je nutné domluvit předem přes e-mail


Fakulta restaurování, Litomyšl
Mgr. Magdaléna Nádvorníková

psychologické a psychoterapeutické poradenství, krizová intervence
poradenská místnost FR
úterý 10:00 – 14:00
kontakt: magdalena.nadvornikova@upce.cz
schůzku je nutné domluvit předem e-mailem