Správa kolejí a menzy - kontakty

Sídlo: Doručovací adresa:
Univerzita Pardubice
Správa kolejí a menzy
Studentská 202 (pavilon D)
530 09 Pardubice 
Česká republika
Univerzita Pardubice
Správa kolejí a menzy
Studentská 95
532 10 Pardubice 
Česká republika

 

 

 

vedoucí 

Mgr. Eva Macháně

466 036 253

eva.machane@upce.cz

 

centrální recepce kolejí - pavilon C

466 036 275 

vratnice.kc@upce.cz

 

ostraha kolejí a univerzitního areálu

denní služba        7:30 - 16:00     777 669 323

noční  služba      22:00 - 6:00     725 056 229

 

ubytovací centrum - pavilon C

ubytovani@upce.cz

vedoucí ubytovacího centra

Petra Macháňová

466 036 624

petra.machanova@upce.cz

referenti ubytovacího centra

Lukáš Kopecký

466 036 468

lukas.kopecky@upce.cz

Vladimíra Kulhánková

466 036 469

vladimira.kulhankova@upce.cz

Lic. Pavlína Píšová

466 036 247

pavlina.pisova@upce.cz

 

vedoucí recepce

Eva Vítová

466 036 402

eva.vitova@upce.cz

 

vedoucí úseku úklidových služeb

Lenka Pošíková

466 036 288

lenka.posikova@upce.cz

 

centrální sklad prádla

Irena Novotná

466 036 287

irena.novotna@upce.cz

true

vedoucí 

Marcela Balounová

466 036 313

marcela.balounova@upce.cz

provozní účetní 

Dobromila Bořková

466 036 314

dobromila.borkova@upce.cz

true

vedoucí

Ing. Věra Breberová

466 036 254

vera.breberova@upce.cz

referenti

Iva Bartoňová

466 036 251

iva.bartonova@upce.cz

Michaela Kašparová

466 036 249

michaela.kasparova@upce.cz

true

vedoucí údržby a správy majetku

Mgr. Jan Kališ

jan.kalis@upce.cz

provozní technik

Petr Svatoň

petr.svaton@upce.cz

true

ředitel SKM

Jan Brothánek

466 036 290

jan.brothanek@upce.cz

 

 

true
true