Kandidátem na děkana Fakulty ekonomicko-správní je Jan Stejskal

12. 11. 2019

Od ledna povede Fakultu ekonomicko-správní Univerzity Pardubice nový děkan. Volba členů Akademického senátu včera rozhodla, že by se jím měl stát devětatřicetiletý doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. Odborník na ekonomii se dlouhodobě zabývá veřejnou a regionální ekonomií a soustřeďuje se na problematiku inovací a efektivnosti ve veřejném sektoru. 

 „Chci, abychom byli fakultou, kterou tvoří přirozeně spolupracující lidé. Ti vytváří prostředí pro kvalitní výuku a výzkum. Fakulta musí mít jasnou strategii rozvoje, na jejíž tvorbě i naplňování se aktivně podílí všichni pracovníci i zástupci studentů,“ uvedl doc. Jan Stejskal, jehož vizí je vést fakultu se silnou kulturou založenou na kvalitě, spolupráci a respektu s jasnou strategií rozvoje.

V rámci výuky je podle budoucího děkana třeba se zaměřit na podněcování studentů ke kritickému a kreativnímu myšlení, nacházení vlastních řešení a jejich obhajobu. Jen kvalitní výuka přispívá k dobrému uplatnění studentů v praxi. Doc. Jan Stejskal nastoupí do nové funkce poté, co ho jmenuje rektor Univerzity Pardubice. Na postu vystřídá po čtyřech letech současnou děkanku doc. Ing. Romanu Provazníkovou, Ph.D.

 

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. (1980)

  • Působí v Ústavu ekonomických věd Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
  • Vyučuje předměty z oblastí veřejné ekonomie, ekonomiky veřejného sektoru a veřejných služeb.
  • Dlouhodobě se zabývá veřejnou a regionální ekonomií, soustřeďuje se na problematiku efektivnosti, konkrétně na teorii statku kolektivní spotřeby (problém hodnoty veřejné služby a efektivnost veřejných politik v tvorbě inovací veřejných statků a služeb s vlivem na ekonomicko-sociální rozvoj).
  • Je autorem mnoha monografií a desítek publikací v časopisech a mezinárodních vědeckých konferencích.
  • Je předsedou Akademického senátu Univerzity Pardubice.
  • Společně s kolegou Petrem Hájkem jsou v Česku prvními experty, kterým vyšla odborná monografie v prestižní řadě Advances in Spatial Science světového vydavatelství Springer Publishing. V této řadě jsou publikovány knihy nejvýznamnějších specialistů v oblasti regionální a veřejné ekonomie.

Fakulta ekonomicko-správní je druhou nejstarší ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Vznikla v roce 1991 a ve více než dvacítce oborů na ní studuje asi 1 800 studentů.

Pardubice 12. listopadu 2019                                     

Martina Macková 
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true