Již tuto sobotu zve na dny otevřených dveří Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

7. 12. 2017

Středoškolákům, kteří zvažují další studia na vysoké škole, nabízí Univerzita Pardubice DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, při nichž jednotlivé fakulty univerzity zvou zájemce k návštěvě, získání informací o možnostech studia i prohlídkám studijního zázemí. V sobotu 9. prosince zve na takový den otevřených dveří Fakulta zdravotnických studií. Další fakulty Univerzity Pardubice ji budou následovat hned na začátku nového roku 2018.

Všem zájemcům o vysokoškolské studium zdravotnických oborů se „otevřou své brány“ Fakulty zdravotnických studií, která sídlí v areálu v Průmyslové ulici na okraji Pardubic, již tuto sobotu 9. prosince. Po celé dopoledne až do 13:30 hodin budou mít zájemci možnost seznámit se jak s nabídkou studijních oborů a organizací celého studia, tak se studijním zázemím a celým areálem fakulty.

„Úvodní informační přednáška, na níž zájemcům pustíme nejen univerzitní film, ale i prezentaci naší fakulty, bude probíhat v posluchárně ZE1 vždy v celou hodinu – v 10:00, 11:00 a ve 12:00 hodin. Současně jsou připraveny prohlídky našich odborných učeben se speciálními výukovými modely, které si budou moci studenti i vyzkoušet. Ty, které bude zajímat i ubytování v našem areálu fakulty, vezmeme rovněž do ubytovacích prostor. Přednáška a následné prohlídky jsou plánovány asi na jednu hodinu,“ říká k programu dne otevřených dveří na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice Andrea Jušková a dodává, že zájemci se budou moci potkat i s pedagogy a studenty, aby si s nimi pohovořili o svém budoucím studiu i uplatnění a poptali se na všechno, co je zajímá.

Vysokoškolské nelékařské zdravotnické obory se na Univerzitě Pardubice vyučují již 15 let, na samostatné Fakultě zdravotnických studií již 10 let.

Fakulta bude pro další akademický rok 2018/2019 přijímat uchazeče do 5 bakalářských studijních oborů (všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, radiologický asistent, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník) a 3 oborů v navazujícím magisterském studiu (ošetřovatelská péče v interních oborech, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, perioperační péče).

Do bakalářského i magisterského studia bude fakulta přijímat přihlášky do 28. února 2018. A na uchazeče čekají koncem května přijímací zkoušky.

V lednu a v únoru 2018 se pak zájemcům o vysokoškolské studium otevře znovu všech sedm fakult Univerzity Pardubice:

středa 10. ledna a středa 7. února 2018

Fakulta chemicko-technologická

pátek 12. ledna 2018

Fakulta restaurování v Litomyšli

středa 17. ledna a sobota 10. února 2018

Fakulta ekonomicko-správní

čtvrtek 18. ledna 2018

Fakulta zdravotnických studií

středa 31. ledna 2018

Dopravní fakulta Jana Pernera

čtvrtek 1. února 2018

Fakulta elektrotechniky a informatiky

čtvrtek 8. února a sobota 17. února 2018

Fakulta filozofická

 

Staňte se součástí „evolUPCE“ na Univerzitě Pardubice.

Zájemci o vysokoškolské studium mohou své budoucí zaměření vybírat pro akademický rok 2018/2019 na Univerzitě Pardubice z více než 60 studijních programů a téměř 140 studijních oborů (v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu). Jen v bakalářském studiu nabízí 7 fakult přes padesát oborů.

Zájemci o studium na Univerzitě Pardubice mají k dispozici speciální webovou stránku – www.evolupce.cz, kde naleznou řadu užitečných informací. Zorientují se ve studijní nabídce, vyhledají si obor, který chtějí studovat, a zjistí si o něm základní informace.

Zájemci se navíc mohou zaregistrovat k odběru elektronického INFOSERVISU zdarma a získat tak pohodlně „virtuálně“ důležité informace k zahájení vysokoškolského studia, k podání přihlášky, přípravným kurzům nebo vlastnímu přijímacímu řízení. Dozví se tu o důležitých termínech i zajímavostech života vysokoškoláka na Univerzitě Pardubice a v Pardubicích. Sledovat dění na Univerzitě Pardubice mohou i prostřednictvím univerzitního elektronického časopisu e-Zpravodaj nebo na sociálních sítích.

Získané informace by měly zájemcům pomoci při rozhodování, kam na vysokou školu a jaký obor pro své studium zvolit, a současně jim usnadnit kroky vedoucí k vlastnímu nástupu na vysokou školu a zahájení vysokoškolského studia.

Bližší informace:
webové stránky Univerzity Pardubice http://www.uni-pardubice.cz  – rubrika pro uchazeče o studium http://evolupce.cz
studijní oddělení jednotlivých fakult – přes telefonní ústřednu 466 036 111
e-Zpravodaj Univerzity Pardubice
http://zpravodaj.upce.cz

 

 

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555, mobil 602 487 730
e-mail promotion@upce.cz