Glosář univerzitní terminologie (ČJ-AJ)

 • A (23)
 • B (7)
 • C (24)
 • D (56)
 • E (11)
 • F (20)
 • G (4)
 • H (9)
 • I (8)
 • J (4)
 • K (75)
 • L (10)
 • M (43)
 • N (64)
 • O (136)
 • P (158)
 • Ř (47)
 • S (97)
 • T (24)
 • U (63)
 • V (64)
 • Z (60)
Název termínu Překlad Něco špatně?
absolvovat kurz/předmět complete a course Dejte nám vědět
administrativní bezpečnost administrative security Dejte nám vědět
administrativní pracovníci administrative staff Dejte nám vědět
akademická obec academic community Dejte nám vědět
akademická poradna academic counseling centre Dejte nám vědět
akademické shromáždění academic assembly Dejte nám vědět
akademický obřad academic ceremony Dejte nám vědět
akademický pracovník academic staff / member of faculty Dejte nám vědět
akademický rok academic year Dejte nám vědět
akademický rok academic year Dejte nám vědět
Akademický senát FEI Academic Senate of FEEI Dejte nám vědět
akreditovaný studijní program accredited study programme Dejte nám vědět
APUPA Academic Advisory Centre Dejte nám vědět
asistent lecturer (GB) / teaching fellow (US) Dejte nám vědět
asistentka proděkanů assistant to vice-deans Dejte nám vědět
Ateliér restaurování kamene Studio of Restoration and Conservation of Stone and Related Materials Dejte nám vědět
Ateliér restaurování nástěnné malby a sgrafita Studio of Restoration and Conservation of Wall Painting and Sgraffito Dejte nám vědět
Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů Studio of Restoration and Conservation of Paper, Bookbinding and Documents Dejte nám vědět
Ateliér restaurování uměleckých děl na papíru Studio of Restoration and Conservation of Artworks on Paper and Related Materials Dejte nám vědět
Ateliér výtvarné přípravy Studio of Art Techniques Dejte nám vědět
audiovizuální služby audiovisual services Dejte nám vědět
auditor auditor Dejte nám vědět
AVP Academic and research staff Dejte nám vědět
bakalář Bachelor's degree Dejte nám vědět
bakalářská práce Bachelor's thesis Dejte nám vědět
bakalářské studium undergraduate study Dejte nám vědět
bezpečnostní ředitel occupational health and safety manager Dejte nám vědět
bezpečnostní technologie Safety Technology Dejte nám vědět
BOZP a PO Occupational Health and Safety, Fire Safety Dejte nám vědět
budoucí studenti prospective students Dejte nám vědět
celní kód tariff code Dejte nám vědět
celní sazebník common customs tariff Dejte nám vědět
celouniverzitní útvary central university units Dejte nám vědět
Centrální adresa (projekt) Central directory Dejte nám vědět
Centrum ALMA Centre ALMA Dejte nám vědět
Centrum informačních technologií a služeb Centre for Information Technology and Services Dejte nám vědět
Centrum kompetence drážních vozidel Rail Vehicles Research Centre Dejte nám vědět
Centrum materiálového výzkumu Centre for Materials Science Dejte nám vědět
Centrum materiálů a nanotechnologií - CEMNAT Centre for Materials and Nanotechnologies Dejte nám vědět
Centrum mezinárodních mobilit International Mobility Centre Dejte nám vědět