Fakulty Univerzity Pardubice nabízí Dny otevřených dveří

30. 11. 2022

Maturanti a uchazeči o studium na Univerzitě Pardubice měli možnost navštívit osobně jednu z jejích sedmi fakult. Fakulta zdravotnických studií nabídla budoucím studentům prohlídku prostor fakulty i podrobné informace na svém Dni otevřených dveří.

Fakulta nabízí pro čerstvé maturanty hned několik studijních programů, mezi nimi například žádané Všeobecné ošetřovatelství a Zdravotnické záchranářství. Přihlásit se je možné v bakalářském studiu také na Porodní či Radiologickou asistenci nebo Zdravotně sociální péči.

Před návštěvou DOD bylo potřeba zaregistrovat se na speciální stránce - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ | Fakulta zdravotnických studií (upce.cz).

Další možnost se seznámit s fakultou budou mít maturanti ještě na začátku příštího roku 11. února při online Dni otevřených dveří. Fakulta zdravotnických studií vznikla v roce 2007 a dosud ji vystudovalo 2 500 zájemců o zdravotnické nelékařské profese.

Také další fakulty Univerzity Pardubice se otevřou pro osobní návštěvy budoucích studentů hned v úvodu roku 2023.

Jako další chystá Den otevřených dveří Dopravní fakulta Jana Pernera. Uchazeče o studium pozve osobně hned dvakrát, 18.  ledna a 25. února 2023. Fakulta restaurování, která sídlí v Litomyšli, plánuje Den otevřených dveří na 20. ledna 2023., Fakulta chemicko-technologická nabízí Den otevřených dveří 25. ledna a 8. února 2023, Fakulta filozofická 27. ledna 2023 a 25. února 2023. Fakulta ekonomicko-správní se otevře uchazečům 11. února 2023. Fakulta elektrotechniky a informatiky nabízí uchazečům už nyní online prohlídku fakulty na odkazu - Den otevřených dveří (upce.cz). Osobně mohou zájemci fakultu navštívit 3. února 2023.

Přihlášky na Univerzitu Pardubice, kde studuje téměř 7 tisíc vysokoškoláků, mohou zájemci podávat už od 1. listopadu. Univerzita se tento měsíc představila na veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Brně a na konci ledna plánuje v expozici oslovit další studenty také na veletrhu Gaudeamus v Praze na výstavišti v Letňanech.

Pardubice 30. listopadu 2022

 

Mgr. Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

 

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true