Fakulta zdravotnických studií uzavírá přihlášky ke studiu. Ostatní fakulty Univerzity Pardubice uchazeče stále přijímají

26. 2. 2019

Už jen dva dny zbývají do termínu podání přihlášky ke studiu z nabízených oborů Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Na ostatních šest fakult mohou budoucí vysokoškoláci přihlášky do bakalářských studijních programů posílat do konce měsíce března, respektive května.

Jako první na Univerzitě Pardubice uzavírá přihlášky ke studiu Fakulta zdravotnických studií. Aktuálně má fakulta 800 studentů a dalších více než 300 nováčků zanedlouho přibyde. Ve zdravotnické praxi jsou velmi žádaní a budoucí místo mohou získat už během studia. Mezi stále oblíbené obory patří Zdravotnický záchranář nebo Všeobecná sestra.

„Jsem studentem oboru Zdravotnický záchranář. Nabídka tohoto studia mě velmi lákala zejména díky kombinaci medicíny a adrenalinu, který během výuky zažívám. Absolvujeme různé kurzy, například potápění, výcvik v horách, slaňujeme a učíme se sebeobraně,“ říká student Jan Černohous.

Každý rok se do oboru Zdravotnický záchranář hlásí stovky uchazečů. Stejně jako na obor Všeobecná sestra, kterých v nemocnicích a zdravotnických zařízeních stále není dostatek. „Zájem uchazečů o tyto dva obory převyšuje až čtyřnásobně kapacitní možnosti výuky na naší fakultě. Naše studijní obory patří každoročně k těm nejvyhledávanějším na Univerzitě Pardubice,“ říká děkan fakulty prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.

Fakulta vychovává i další odborníky – radiologické asistenty, zdravotně-sociální pracovníky nebo porodní asistentky. Absolventi bakalářských programů mohou odejít rovnou do praxe, nebo pokračují v dalším studiu. Uplatní se ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v nemocnicích, v porodnicích, u zdravotnické záchranné služby, ve vysoce specializovaných centrech, ambulancích či domácí péči.

Během studia se vysokoškoláci mohou zapojit do nejrůznějších zajímavých projektů a aktivit. Jsou jimi například studijní pobyty a pracovní stáže v zahraničí, exkurze a stáže na speciálních pracovištích, národní i mezinárodní vědecké odborné konference, různé typy projektů, zážitkové semináře či modelové situace umožňující studentům simulovat a prožít na vlastní kůži konkrétní situace z jejich budoucí praxe.

Fakulta zdravotnických studií přijímá přihlášky k bakalářskému i magisterskému studiu do čtvrtka 28. února 2019.

Termíny přihlášek ke studiu na ostatní fakulty Univerzity Pardubice naleznete níže v přiložené tabulce.

 

Pardubice 26. února 2019

Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

 

Bližší informace: studijní oddělení jednotlivých fakult – přes telefonní ústřednu 466 036 111
www.evolUPCE.cz
https://www.upce.cz/panorama.html

 

Fakulta
Univerzity Pardubice

Termín podání přihlášek k bakalářskému studiu

Přípravné kurzy

Termín podání přihlášek k magisterskému studiu

Fakulta zdravotnických studií

28. února

z biologie zaměřenou na člověka a matematiky

28. února

Fakulta ekonomicko-správní

31. března

z matematiky

15. dubna

Fakulta elektrotechniky a informatiky

31. března

z matematiky
(pro přijaté uchazeče)

30. června

Fakulta filozofická

31. března

z angličtiny a humanitních studií

30. dubna

Fakulta chemicko-technologická

31. března

úvodní kurz chemie
(pro přijaté uchazeče)

31. července

Fakulta restaurování

10. května

úvodní plenérový kurz
(pro přijaté uchazeče)

5. září

Dopravní fakulta Jana Pernera

31. května

z matematiky a fyziky
(pro přijaté uchazeče)

15. srpna

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false