Fakulta chemicko-technologická získala od města sochu chemika

3. 4. 2020

Novým vlastníkem kovové plastiky Chemika, která byla posledních více než 40 let v centru Pardubic, je nejstarší fakulta Univerzity Pardubice. Umělecké dílo akademického sochaře Luboše Moravce získala Fakulta chemicko-technologická od města darem. Nově bude socha zdobit prostranství před fakultou.

„Jsme nesmírně potěšeni tím, že se vedení města rozhodlo věnovat tuto plastiku naší instituci jako připomenutí významného výročí. Letos oslavíme 70 let, proto vnímáme darování díla jako symbolické vyjádření spolupráce. Pardubice jsou městem chemie, kovová plastika Chemika je unikátním dílem tohoto druhu a ve městě zatím jediná. Proto je návaznost na vzdělávání v našem městě a regionu zřejmá,“ uvedl děkan Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice prof. Petr Kalenda.

Dílo, které je nyní v úschově univerzity, nechá fakulta odborně zrestaurovat v dílně uměleckého kováře Karla Bureše. Chemik – Atomový vědec najde své nové místo na veřejně přístupném univerzitním náměstí před fakultou. Fakulta uhradí přemístění i nový podstavec a následnou péči o dílo. „Slavnostní odhalení plastiky plánujeme v průběhu tohoto roku podle možností společenského dění,“ dodal děkan prof. Petr Kalenda.

„Umístění plastiky Chemika na Palackého třídě dávno ztratilo své opodstatnění, zejména v souvislosti s přesunem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice z náměstí Čs. legií do univerzitního kampusu na Stavařově v roce 2009. Tím, že plastika bude zasazena do nového kontextu, tak aby byla studentům fakulty opět v bezprostřední blízkosti, získá zpět svou symboliku,“ uvedl náměstek primátora Mgr. Jakub Rychtecký. Podmínkou předání plastiky bylo její umístění ve veřejném prostoru.

Akademický sochař Luboš Moravec se věnoval především volné tvorbě. Mezi jeho díla patří sochy Předkové či Jezdci z Apokalypsy. Svá díla realizoval jak v kovu, tak kameni a ve spolupráci se svou ženou Janou vytvořil zcela nový postup při konečném opracování povrchů kovů, takzvanou techniku metalizace. Za dobu svého působení vystavoval v galeriích u nás i ve světě, například v Norimberku, Stockholmu, Oslu, Terezíně, Mnichově, Berlíně, Lisabonu, Londýně, Budapešti nebo také v Pekingu a Tokiu.

 

Pardubice 3. dubna 2020

 

                                                                                              Martina Macková,

vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true
Tiskové zprávy