Edukativní skupina

„Odbourejte zažité mýty a zvyšte své porozumění v nových oblastech. Podpořte svoji hodnotovou orientaci a vzdělávejte se. Stavte se jednou, dvakrát, nebo rovnou na všechny! Je to na Vás.“

 

Edukativní skupina je určena všem studentům Univerzity Pardubice, kteří se chtějí účastnit volně přístupných přednášek na různorodá psychosociální témata, které vedou zkušení lektoři. Cílem je osvěta a také podpora změny postojů či chování vůči určité cílové skupině, popř. tématu v kontextu přirozených sociálních vazeb. Edukativní skupina je bezplatná a probíhá 4 x ročně v časové dotaci 90 min. O aktuálním tématu a termínu konání edukativní skupiny informujeme prostřednictvím webových stránek a studentského intranetu.


Edukativní skupina v roce 2021

Mnohočetná inteligence I.

Lektor: Mgr. Hana Syrovátková
Kdy: 22.11. 2021 od 17:30 hod 
Kde: online, MS Teams, po přihlášení obdržíte odkaz na schůzku

Je mnoho typů inteligence – emoční, sociání, adaptační, morální, atd. Během semináře se budeme zabývat tématem mnohočetné inteligence, která má významný dopad na úspěšnost vysokoškolského studia. Je všeobecně známým faktem, že většinu nedostatků lze kompenzovat za pomoci silných stránek. Pokud v sobě objevíme jakoukoli oblast mnohočetné inteligence, můžeme na ní postavit svůj další rozvoj. Jaké jsou tedy silné oblasti mé inteligence?

Mnohočetná inteligence II.

Lektor: Mgr. Hana Syrovátková
Kdy: 24.11. 2021 od 17:30 hod 
Kde: Fakulta elektrotechniky a informatiky, CB SU403

Seminář tematicky navazuje na seminář "Mnohočetná inteligence I." Koncept mnohočetné inteligence stimuluje kreativitu a tvůrčí člověk je člověkem budoucnosti. A protože už znám své silné stránky inteligence, mohu se zaměřit na praktické využití různých oblastí inteligence při svém vysokoškolském studiu. 

Závislosti vážně i nevážně

Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Kdy: 23.11. 2021 od 16:00 hod 
Kde: Univerzitní aula, místnost A3

Seminář se bude zabývat tématem závislostí v moderním světě, které u mnoha lidí propuknou jako reakce na složitost doby. Posluchači budou moci posuzovat svou osobnost v souvislostních příčinách a definovat sami na sobě možná rizika propadu do závislosti.

Rozvoj osobnosti, aneb jak blbnout pomalu

Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Kdy: 30.11. 2021 od 16:00 hod
Kde: Univerzitní aula, místnost A3

Seminář se zaměřuje na problematiku osobnosti v kontextu osobnostního rozvoje. Moderní společnost je více ohrožena demencí, než tomu bylo u minulých generací a je třeba stále posilovat osobnost, aby vydržela funkční co nejdéle a to i s ohledem na prodlužování života. Seminář přinese ukázky praktických cvičení, jak rozvíjet svou individualitu a tím udržovat duševní zdraví.

„Učím se, učím se, nemám chvíli čas…“ Určování priorit, plánování studijních činností a vymezování studijních cílů nejen pro studenty se specifickou poruchou učení při distančním vzdělávání.  

Představuje pro Vás plánování studijních činností problém?
Stresuje Vás orientace ve studijních povinnostech?
Často neodhadnete délku trvání různorodých činností?

Odpověděli jste „ANO“?

Pak je právě pro Vás určen webinář, který je zaměřen zejména na to, jak efektivně určovat priority, plánovat studijní činnosti a vymezit studijní cíle. Cílem tohoto webináře je seznámit studenty s technikami napomáhajícími efektivnějšího využití pracovního času, postupy rozvíjejícími schopnosti stanovení priorit podle důležitosti a naléhavosti.

Kdy: 18. 12. 2020 v 9:30 – 11:00
Kde: po přihlášení dostanete odkaz na schůzku v MS Teams
Lektorka: Mgr. Hana Syrovátková

Já to dám! Rozvoj studijních strategií nejen pro studenty se specifickou poruchou učení při distančním vzdělávání.

Uvítali byste podporu při samostudiu?
Jste zahlceni texty a přívalem informací na distanční výuce?
Máte pocit zmaru, čtete text stále dokola a stále nic nevíte?
Odpověděli jste „ANO“?

Pak je právě pro Vás určen webinář, který je zaměřen zejména na to, jak efektivně pracovat s textem, jaké jsou nástroje a možnosti zpracování informací. Seznámíte se a získáte povědomí o možnostech studijní strategie, efektivní práce s textem, práce s pamětí.

Kdy: 4. 12. 2020 v 9:30 – 11:00
Lektorka: Mgr. Hana Syrovátková
 


Další chystané přednášky:

Hodnotový systém člověka

Lektorka: Mgr. Pavlína Potůčková.
Kdy: termín bude upřesněn

Seminář bude zaměřen na náš hodnotový systém, který ovlivňuje naše jednání. Hodnoty jsou všudypřítomné a jsou spojeny se smyslem našeho života. Cílem semináře je zmapovat si svůj hodnotový systém a zjistit, které hodnoty jsou pro nás významné, nezaměnitelné a které naopak nevýznamné. Rozdílnost hodnot může vést ke konfliktům ve vztazích (pracovních, partnerských, rodinných…). V rámci semináře se pokusíme pochopit chování druhého, který jedná dle svého hodnotového systému. Přijďte zkusit nehodnotit, ale poznat hodnoty druhého a srovnat s vlastním hodnotovým systémem.

Přihlášky

Přihlášky

Přihláška - Přednáška – Závislosti vážně i nevážně

Formulář byl uzavřen
true

Přihláška - Rozvoj osobnosti, aneb jak blbnout pomalu

Formulář byl uzavřen
true

Přihláška – Přednáška Mnohočetná inteligence I. 22. 11. 20121

Formulář byl uzavřen
true

Přihláška – Přednáška Mnohočetná inteligence II. 24. 11. 2021

Formulář byl uzavřen
true

Jak zvládat stres 2021

Formulář byl uzavřen
true

Přihláška - Přednáška – Hodnotový systém člověka

Formulář byl uzavřen
true

Poznej sám sebe 2022

Formulář byl uzavřen
true

Seberozvojová a růstová skupina 2018-19

Formulář byl uzavřen
true
false
true
false