Edukativní skupina

Edukativní skupina je série volně přístupných přednášek na různorodá atraktivní témata. Vzděláte se v různých oblastech psychosociální problematiky pod vedením zkušených lektorů.

Stavte se jednou, dvakrát, nebo rovnou na všechny! Je to na Vás.

Vstup volný pro studenty UPa, přednáška trvá 90 minut.

 

Cílem je osvěta a také podpora ve změně postojů či chování vůči určité cílové skupině popř. tématu v kontextu jejich přirozených sociálních vazeb. Odbourejte zažité mýty a zvyšte své porozumění v nových oblastech. Podpořte svoji hodnotovou orientaci a vzdělávejte se.

 

Témata přednášek pro rok 2019

Problematika partnerských a mezilidských vztahů - již proběhlo
Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Kdy: 12.12.2019 od 10:00 hod
Kde: Univerzitní aula, místnost A3

Komunikace mezi lidmi je klíčovým atributem partnerských a mezilidských vztahů. Pokud komunikace selhává, dochází ke konfliktním situacím. Pakliže se lidé nedokáží přes tyto konflikty přenést, může docházet k intervencím sociální politiky. Pakliže nástroje nefungují dostatečně efektivně, může dojít až k propadu lidského jedince na samé dno. Seminář bude diskutovat mezilidské vztahy na pozadí politických opatření s praktickou ukázkou, co se s člověkem stane, pokud jeho problémy v partnerství a s dalšími lidmi překročí mez konformity.

Krize, stres a svět nezvladatelných emocí - již proběhlo
Lektor: Mgr. Hana Jelínková
Kdy: 4.12.2019 od 16:00 hod z důvodu nemoci přesunuto na 17.12.2019 od 16:00
Kde: Univerzitní aula UA, místnost A4

Každý den se ocitneme v situacích, které v nás vyvolávají stres. A to nejen pozitivní, který nás pobídne k lepším výkonům, ale bohužel také negativní. Ale co když je střet s překážkou natolik ohrožující a naruší naši psychickou rovnováhu tak, že selžou naše přirozené mechanismy zvládání? Pak mluvíme o krizi a s ní přichází svět nezvladatelných emocí...strach, úzkost, smutek a pocit, že se nemohu hnout z místa. Pakliže se krizová situace neošetří, potíže mají tendenci se prohlubovat a chronifikovat. Edukativní  seminář poskytne základní teoretickou i praktickou rovinu v oblasti krizových a zátěžových situací člověka. Seznámí účastníky s metodou krizové intervence, naučí pracovat s vlastními zdroji a strategiemi zvládání zátěže a upozorní na vznik psychosomatických onemocnění. Seminář bude zaměřen také na prohloubení sebepoznání a sebereflexe.

Poruchy příjmu potravy a ideál krásy. Co je dnes „cool, in a trendy“ a jaká je realita? - již proběhlo
Lektor: Mgr. Barbora Bajová
Kdy: 21.11.2019 od 17:00 hod
Kde: Univerzitní aula UA, místnost A4

Přednáška nabídne základní přehled o jednotlivých typech poruch příjmu potravy, jako jsou anorexie, bulimie a psychogenní přejídání (prevence, původ a vznik onemocnění, průběh a možná řešení). Ale také odpovědi na otázky jaké jsou reálné hrozby současného ideálu krásy. Jak tento fenomén formuje náš pohled na současné ženy a muže, jak ovlivňuje naše stravovací návyky a co rizikového v sobě vlastně přináší? Budeme také hledat odpovědi na to, jak prožité onemocnění člověka formuje z pohledu psychologie a psychosomatiky. Může být trauma příčinou nebo důsledkem poruchy příjmu potravy?

Specifické poruchy učení a jak s nimi nakládat na VŠ - již proběhlo
Lektor: PaeDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
Kdy: 27.11.2019 od 16:00 hod
Kde: Univerzitní aula UA, místnost A4

Interaktivní setkání bude zaměřeno na diagnostické možnosti specifických poruch učení na Univerzitě Pardubice v rámci Centra ALMA. Účastníci si budou moci vyzkoušet konkrétní specifické diagnostické aktivity při zjišťování dyslexie a dysortografie, budou informováni o vlivu laterality na studijní výsledky a také se dozví možné studijní strategie. 

Přihlášky

Přihlášky

Jak zvládat stres 2020

 
1 Start 2 Complete

Vyplněním této přihlášky přistupujete na Podmínky poskytování kurzů a skupin.

true

Poznej sám sebe 2020

 
1 Start 2 Complete

Vyplněním této přihlášky přistupujete na Podmínky poskytování kurzů a skupin.

true

Přihláška - Poruchy příjmu potravy a ideál krásy

Formulář byl uzavřen
true

Přihláška – Krize, stres a svět nezvladatelných emocí 4. 12. 2019

Formulář byl uzavřen
true

Přihláška – Problematika vztahů 12. 12. 2019

Formulář byl uzavřen
true

Přihláška – Specifické poruchy učení 27. 11. 2019

Formulář byl uzavřen
true

Seberozvojová a růstová skupina 2018-19

Formulář byl uzavřen
true
false
true
false