Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

dandelion-flower-1-1100x733_139446.jpg

„Odbourejte zažité mýty a zvyšte své porozumění v nových oblastech. Podpořte svoji hodnotovou orientaci a vzdělávejte se. Stavte se jednou, dvakrát, nebo rovnou na všechny! Je to na Vás.“

Edukativní skupina je určena všem studentům Univerzity Pardubice, kteří se chtějí účastnit volně přístupných přednášek na různorodá psychosociální témata, které vedou zkušení lektoři. Cílem je osvěta a také podpora změny postojů či chování vůči určité cílové skupině, popř. tématu v kontextu přirozených sociálních vazeb. Edukativní skupina je bezplatná a probíhá 4 x ročně v časové dotaci 90 min. O aktuálním tématu a termínu konání edukativní skupiny informujeme prostřednictvím webových stránek a studentského intranetu.


Edukativní skupiny v roce 2023

Násilí v rodině

Kdy: 19. 4. 2023, 13:00-14:30
Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Kde: VO 01009 - 
Víceúčelový objekt (Stavařov 83)

Agresivita ve společnosti vzrůstá. Nejčastěji se projevuje za zavřenými dveřmi, v tichosti a beze svědků. Pokud se chcete dozvědět, jaké jsou signály a co můžete udělat, tento seminář je to, co hledáte.

Konflikty a k čemu nám jsou užitečné.

Kdy: 4. 5. 2023, 14:30-16:00
Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Kde: VO 01009 - 
Víceúčelový objekt (Stavařov 83)

Konflikty jsou hybnou silou dějin. Lze se bez nich obejít, vyhnout se jim? Nelze. A tak si pojďme povídat co to je, k čemu mohou být užitečné a jak je řešit.

Edukativní skupiny proběhlé v roce 2022

Psychospirituální práce v zátěžových situacích

Lektor: Mgr. Milan Novotný, vojenský kaplan a psychoterapeut
Kdy: 13.10.2022 od 16:30
Kde: Víceúčelový objekt ("Titan", Kampus UPCE - Stavařov 83)

Edukativní seminář se bude zabývat podporou a doprovázení jedinců v náročných životních situacích spojených s bojovými akcemi a vojenským prostředí. Bude se také zabývat prevencí posttraumatické stresové poruchy a udržováním duševního zdraví s ohledem na cílovou skupinu jedinců, kteří jsou takovým situacím vystavováni.

Pro studenty UPCE vstup volný, neváhej a přijď.

Hodnotový systém člověka

Lektorka: Mgr. Pavlína Potůčková.
Kdy: 23.11.2022 od 16:30
Kde: Víceúčelový objekt ("Titan", Kampus UPCE - Stavařov 83)

Seminář bude zaměřen na náš hodnotový systém, který ovlivňuje naše jednání. Hodnoty jsou všudypřítomné a jsou spojeny se smyslem našeho života. Cílem semináře je zmapovat si svůj hodnotový systém a zjistit, které hodnoty jsou pro nás významné, nezaměnitelné a které naopak nevýznamné. Rozdílnost hodnot může vést ke konfliktům ve vztazích (pracovních, partnerských, rodinných…). V rámci semináře se pokusíme pochopit chování druhého, který jedná dle svého hodnotového systému. Přijďte zkusit nehodnotit, ale poznat hodnoty druhého a srovnat s vlastním hodnotovým systémem.

Špatní lidé a jak je poznat.

Lektor: Mgr. Jan Mandys
Kdy: 28.11.2022 od 15:00 
Kde: Víceúčelový objekt ("Titan", Kampus UPCE - Stavařov 83)

Seminář bude zaměřen na neotřelé téma "Špatní lidé a jak je poznat". Psychopati jsou všude okolo nás a není vždy jednoduché je poznat. Ovlivňuje tělesná konstituce člověka k tomu, aby páchal zlo? Zjistíte, jak vy sami na tom jste a co můžete dělat, aby setkání se špatným člověkem mělo ty nejmenší následky.

Alkoholismus jako cesta ke „štěstí“

Lektor
: Mgr. Jan Mandys
Kdy: 12.12.2022 od 16:00 
Kde: Víceúčelový objekt ("Titan", Kampus UPCE - Stavařov 83)

Seminář bude zaměřen na téma závislostí. Lidé touží po nových a stále lepších zážitcích. Jak jste na tom s alkoholem vy a lze vůbec alkoholismus diskutovat vesele?

Edukativní skupiny proběhlé v roce 2021

Mnohočetná inteligence I.

Lektor: Mgr. Hana Syrovátková
Je mnoho typů inteligence – emoční, sociání, adaptační, morální, atd. Pokud v sobě objevíme jakoukoli oblast mnohočetné inteligence, můžeme na ní postavit svůj další rozvoj. 

Mnohočetná inteligence II.

Lektor: Mgr. Hana Syrovátková
Koncept mnohočetné inteligence stimuluje kreativitu a tvůrčí člověk je člověkem budoucnosti. A protože už znám své silné stránky inteligence, mohu se zaměřit na praktické využití různých oblastí inteligence při svém vysokoškolském studiu. 

Závislosti vážně i nevážně

Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Seminář se bude zabývat tématem závislostí v moderním světě, které u mnoha lidí propuknou jako reakce na složitost doby. 

Rozvoj osobnosti, aneb jak blbnout pomalu

Lektor: Mgr. Jan Mandys, Ph.D.
Seminář se zaměřuje na problematiku osobnosti v kontextu osobnostního rozvoje. Moderní společnost je více ohrožena demencí, než tomu bylo u minulých generací a je třeba stále posilovat osobnost, aby vydržela funkční co nejdéle a to i s ohledem na prodlužování života.