Dny otevřených dveří na Univerzitě Pardubice pokračují

25. 1. 2019

Stovky budoucích vysokoškoláků už využily možnost podívat se osobně na 3 ze 7 fakult Univerzity Pardubice. Dny otevřených dveří pokračují v dalších dnech na Fakultě chemicko-technologické, Fakultě filozofické a Dopravní Fakultě Jana Pernera. I tady mají studenti možnost seznámit se s obory, studijními programy a specializacemi, získat informace o přijímacích zkouškách a prohlédnout si univerzitní kampus, menzu, vysokoškolské koleje, univerzitní knihovnu nebo speciální laboratoře.

Učebnami Fakulty ekonomicko-správní prošla podle odhadů během jediného dne více než stovka lidí. Fakulta letos nabízí zcela nové obory, například pro zájemce o počítačovou grafiku. „Otevíráme studijní program Aplikovaná informatika se zaměřením na multimédia v praxi, který by mohl oslovit studenty se zájmem o počítačovou grafiku, digitální fotografii a videa například v oblasti reklamy. Ti, kteří nechtějí tolik čas trávit v lavicích a chtějí znalosti získávat praktickou cestou, se mohli seznámit se studijním programem Hospodářská politika a veřejná správa se zaměřením na obchodní inspekci,“ uvedla děkanka Fakulty ekonomicko-správní doc. Romana Provazníková.

Na Fakultě zdravotnických studií se lidé zajímali tradičně o obory Porodní asistentka, Radiologický asistent nebo Zdravotnický záchranář, který vychovává zkušené specialisty pro výjezdové stanice zdravotnické záchranné služby nebo pro urgentní příjmy a anesteziologicko – resuscitační oddělení nemocnic. Desítky uchazečů navštívily také Fakultu restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. „Studenti k nám letos cestovali až z Plzně nebo z Košic,“ řekl PhDr. Tomáš Kupka, proděkan pro studium a pedagogickou činnost Fakulty restaurování a dodává: „To potvrzuje, že zájem o studium u nás není dlouhodobě pouze lokální či regionální. Přibližně polovina návštěvníků byla z gymnázií, a jak se již mnoho let ukazuje, toto všeobecné středoškolské vzdělání nemusí být při studiu restaurování žádný hendikep.“ Při prezentacích studentských restaurátorských prací byli lidé překvapeni, na jak unikátních objektech studenti pracují. „Práce na zajímavých a mnohdy vzácných uměleckých dílech je asi ta nejlepší průprava pro budoucí praxi absolventů,“ uvedl proděkan Kupka.

Učebny a laboratoře otevřou v příštím týdnu i další fakulty Univerzity Pardubice. Fakulta filozofická přivítá budoucí vysokoškoláky v úterý 29. ledna, Dopravní Fakulta Jana Pernera a Fakulta chemicko-technologická ve středu 30. ledna.

Pardubice 25. ledna 2019                     

Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

Bližší informace:
studijní oddělení jednotlivých fakult – přes telefonní ústřednu 466 036 111
www.evolUPCE.cz
https://www.upce.cz/panorama.html

 

Univerzita Pardubice

fakulta:

den otevřených dveří

přípravný kurz

podání přihlášek

k bakalářskému studiu do

Fakulta ekonomicko-správní

středa 9. ledna

sobota 16. února

(9:00 nový výukový areál Polabiny - budova EB)

z matematiky

31. března

Fakulta restaurování

v Litomyšli

pátek 11. ledna

(10:00 budova fakulty v Jiráskově ulici v Litomyšli)

 

10. května

Fakulta zdravotnických studií

čtvrtek 17. ledna

(15:30 areál fakulty v Průmyslové ulici 395)

z biologie zaměřenou na člověka a matematiky

28. února

Fakulta filozofická

úterý 29. ledna

(14:00 nový výukový areál Polabiny - budova EB)

sobota 23. února

(10:00 nový výukový areál Polabiny - budova EB)

z angličtiny a humanitních studií

31. března

Dopravní fakulta Jana Pernera

středa 30. ledna

(9:00 areál fakulty v univerzitním kampusu)

z matematiky a fyziky

(pro přijaté uchazeče)

31. května

Fakulta chemicko-technologická

středy 30. ledna a 13. února

(10:30 areál fakulty v univerzitním kampusu)

 

31. března

Fakulta elektrotechniky a informatiky

pátek 15. února

(10:00 budova fakulty

na nám. Čs. legií 565)

 z matematiky

(pro přijaté uchazeče)

31. března

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Tiskové zprávy