Diskusní večer Kavárna Universitas

Karel IV. z antropologického a historického hlediska 

Antropologie je věda o člověku. Zahrnuje celé spektrum vědních disciplín, které jsou ve svých objektech studia od sebe často velmi vzdálené. Studium a analýza kosterních pozůstatků českých králů spadá do oblasti antropologie uplatňované v archeologické praxi. Z kosterních pozůstatků jedince lze „vyčíst“ nejen způsob života, pohybové aktivity, stravovací zvyklosti, ale i prodělaná onemocnění a také úrazy. Odborné antropologicko – archeologické metody studia kosterních ostatků císaře Karla IV. jednotlivými týmy antropologů přináší překvapivé závěry. Rekonstrukce Karlova vážného zranění, posttraumatické ošetření, zhojení, rekonvalescence a jeho návrat do života u dvora, přinesly zajímavé poznatky. Porovnáním výsledků antropologických výzkumů s historickým kontextem lze získat relativně ucelený obraz o životě císaře Karla IV. Jaké existují antropologické disciplíny a co nám mohou objektivně přiblížit? Jak lze využít antropologii v archeologické praxi? Lze z kosterních ostatků jedince „vyčíst“ něco víc než jen příčiny úmrtí? Tajemství, které císař Karel IV. pečlivě skrýval před veřejností, bylo odhaleno antropology a lékaři! Může se kosterní antropologie pokusit „přepsat“ dějiny?  

Mgr. Lucie Stříbrná, Ph.D. vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské Univerzity (biologie – chemie), dále pokračovala na Přírodovědecké fakultě UK (postgraduální studium antropologie a genetiky člověka) a nakonec uzavřela obhajobou disertační práce z oblasti fyzické antropologie v problematice růstové antropologie dětí a mládeže. Svoji pedagogickou dráhu zahájila jako středoškolská učitelka v Praze a v Přelouči. Nyní působí na katedře biologických a biochemických věd Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice. V rámci antropologických disciplín se věnuje kosterní antropologii významných historických osobností.

Kavárna Universitas se otevře v úterý 20. února 2018 od 18 hodin v Klubu 29 (ulice Svaté Anežky České, č. p. 29). Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

Vstup je volný.

20. Únor 2018 - 18:00
Klub 29, Pardubice
Kontaktní osoba: 
Ing. Patrik Čermák
E-mail: 
patrik.cermak@student.upce.cz

Kalendář akcí Univerzity Pardubice


P Ú S Č P S N
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
Sculpture Exhibition 06. 06. 2018 - 8:45 - 31. 08. 2018 - 8:45
»
Výstava - PETR NOVÁK - Sochy 06. 06. 2018 - 17:00 - 31. 08. 2018 - 18:00
»
 
Veletrh vědy Praha 2018 07. 06. 2018 - 10:00 - 09. 06. 2018 - 18:00
 
 
 
The Comenius Academic Club 2018, Litomyšl 08. 06. 2018 - 9:00 - 10. 06. 2018 - 16:00
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
«
Sculpture Exhibition 06. 06. 2018 - 8:45 - 31. 08. 2018 - 8:45
»
«
Výstava - PETR NOVÁK - Sochy 06. 06. 2018 - 17:00 - 31. 08. 2018 - 18:00
»
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
«
Sculpture Exhibition 06. 06. 2018 - 8:45 - 31. 08. 2018 - 8:45
»
«
Výstava - PETR NOVÁK - Sochy 06. 06. 2018 - 17:00 - 31. 08. 2018 - 18:00
»
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1
«
Sculpture Exhibition 06. 06. 2018 - 8:45 - 31. 08. 2018 - 8:45
»
 
«
Výstava - PETR NOVÁK - Sochy 06. 06. 2018 - 17:00 - 31. 08. 2018 - 18:00
»