CTTZ - seminář: Podpora VaV v Pardubickém kraji

Uložit do kalendáře 07-03-2018 8:45 07-03-2018 12:30 Czech republic/Europe CTTZ - seminář: Podpora VaV v Pardubickém kraji Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Centrem transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice pořádá seminář s názvem Podpora vědy a výzkumu v Pardubickém kraji. Přihlašujte se prosím na... nám. Čs. legií 565, místnost CB/03004
07. 03. 2018 nám. Čs. legií 565, místnost CB/03004

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Centrem transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice pořádá seminář s názvem Podpora vědy a výzkumu v Pardubickém kraji.

Přihlašujte se prosím na kontaktním emailu nejpozději do 5. března 2018.

Cílem semináře je podpora kooperace firem s výzkumnými a vývojovými organizacemi v Pardubickém kraji. Představeny budou možnosti podpory Technologickou agenturou ČR, API a ITI Hradecko-pardubickou aglomerací, CTTZ UPa, CzechInvestem, OPPIK a Smart Akcelerátorem.

Úspěšný příklad spolupráce Univerzity Pardubice s firmou představí doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.

Ing. Petra Hawlová, Ph.D.
466 037 149