Chemiklání: Na Univerzitě Pardubice soutěžilo přes 300 středoškoláků

8. 2. 2019

O to, kdo je letos nejlepší a nejrychlejší v řešení chemických úloh, se dnes na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice (UPa) utkalo přes 300 středoškoláků. Čtvrtý ročník soutěže Chemiklání přilákal 63 týmů z České republiky i ze Slovenska.

Zájem o chemii, znalost prvků, vzorců, názvosloví i chemických reakcí. To všechno je nutné k úspěchu v CHEMIKLÁNÍ. Princip byl i letos jednoduchý. Vyhrál ten, kdo ve stanoveném čase správně vyřešil nejvíce náročných chemických úloh. Letos se vítězi v kategorii určené pro všechny ročníky středních škol stali studenti z Gymnázia Brno. Kategorii pro mladší, tedy 1. a 2. ročníky středních škol vyhráli studenti pražského Gymnázia Jana Keplera.

„Je důležité podporovat v mladých lidech vztah k vědě obecně. Proto jsem se rozhodl ocenit nejlepší týmy speciální cenou – příslibem mimořádného stipendia v prvním roce studia, pokud se dotyčný stane naším studentem,“ řekl děkan Fakulty chemicko-technologické UPa prof. Petr Kalenda, který osobně předával ceny vítězům.

O letošní ročník Chemiklání byl větší zájem než minulý rok. Obhájit vítězství přijeli i loňští vítězové z pražských gymnázií Botičská a Budějovická i Gymnázia B. Němcové v Hradci Králové. „Soutěží nechceme zkoušet encyklopedické znalosti studentů, ale otestovat, jak studenti umí nakládat s informacemi v časovém presu. Důležitý je zejména jejich důvtip a schopnost postavit se netradičním problémům, se kterými se ve škole nejspíš nesetkají,“ řekl organizátor Jan Hrubeš, student Fakulty chemicko-technologické UPa.

Soutěž pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice a studentský spolek Alumni scientiae bohemicae. Společně s nimi soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Pardubice 8. února 2019

Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

Bližší informace:
Bc. Jan Hrubeš, organizátor soutěže Chemiklání
student oboru Chemie a technická chemie na Fakultě chemicko-technologické UPa
e-mail jan.hrubes@student.upce.cz
www.chemiklani.cz, https://www.facebook.com/soutezupce/

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true
Tiskové zprávy