Avízo/Fototermín: Univerzita předvede modely lidského těla, na kterých se učí její studenti

12. 8. 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

rádi bychom vás pozvali na Fakultu zdravotnických studií, která při výuce během akademického roku i během prázdninových praxích studentů využívá unikátní modely lidského těla.

Poprvé vám předvedeme společně se studenty a děkankou fakulty nejnovější roboty, všechny jejich funkce i možné reakce. A ukážeme, co všechno se mohou studenti oborů všeobecná sestra, zdravotnických záchranář, a také radiologický asistent naučit bez praxe na skutečných pacientech.

 

KDY: úterý 13. srpna 2019 – sraz na recepci v 10.00 hod. Akce potrvá maximálně do 11.20 hod.  

KDE: Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, Průmyslová 395, Pardubice

 

Prosíme o potvrzení účasti do 12. 8. Děkujeme!

 

Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubic

 

Kontakt:
Oddělení propagace a vnějších vztahů UPa
telefon 466 036 413, mobil 739 542 732
e-mail press@upce.cz, Martina.Mackova@upce.cz

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true