AVÍZO/FOTOTERMÍN: Univerzita Pardubice otevře operační sál pro výuku zdravotníků

11. 11. 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali na slavnostní otevření unikátní odborné laboratoře pro výuku studentů Fakulty zdravotnických studií.

Univerzita Pardubice otevře zcela nový operační sál pro simulaci a výuku studentů Fakulty zdravotnických studií. Fakulta tak poskytne vysokoškolákům zázemí srovnatelné jen s několika málo institucemi v Evropě.

„Je důležité, aby studenti před nástupem do profesního života získali zkušenosti v identickém prostředí a lépe se tak připravili na každodenní praxi v jejich profesi,“ říká doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice.

Nová odborná laboratoř představuje unikátní příležitost zkvalitnit výuku studentů studijních programů Perioperační péče a Perioperační péče v gynekologii a porodnictví. V simulovaném prostředí si studenti budou mít možnost zkusit jednotlivé výkony, které budou poté provádět v praxi. Výukový sál jim nabídne reálné prostředí bez rizika ohrožení hygieny, bezpečnosti sálu i pacientů. Budou tak mnohem lépe připraveni na skutečný provoz v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Vybavení sálu speciálními přístroji jako je operační stůl, světla, endoskopická sada, anesteziologický přístroj jim poskytnou autentické prostředí k procvičování speciálních technik perioperační péče.

Operační sál vznikl v průběhu posledního roku. Fakulta do něj investovala bezmála 3,3 milionu korun v rámci  projektu VESTA ERDF. Slavnostního otevření se zúčastní zástupci Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubického kraje, vedení Univerzity Pardubice a Střední zdravotnické školy Pardubice.

KDY: 15. listopadu 2021 od 15 hodin

KDE: Budova UNIT, učebna CB01051, nám. Čs. legií 565, Pardubice

Svoji účast, prosím, potvrďte do 12. 11. 18.00 na e-mail: martina.mackova@upce.cz.

Děkujeme!

Pardubice 11. listopadu 2021

 

Mgr. Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true