AVÍZO: Univerzita Pardubice zve na Den krajského zdravotnictví

20. 9. 2021

Milé kolegyně, milí kolegové,

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice poprvé uspořádá společně se Střední zdravotnickou školou Pardubice Den krajského zdravotnictví. Akce pro žáky základních a studenty středních škol nabídne možnost poznat různé profese zdravotníků, ale i skvělou perspektivu a uplatnitelností na trhu práce, kterou dnes tyto obory mají.

„Jsme rádi, že se spojily dvě zásadní vzdělávací instituce, které společně představí žákům základních škol a studentům středních škol, jak důležitá, společensky významná a pestrá, je role nelékařského zdravotnického personálu. Prestiž a potřebnost tohoto povolání navíc ukázala pandemie COVID-19, kdy se rapidně zvýšil počet zájemců o studium ve všech studijních nelékařských zdravotnických programech,“ říká proděkanka Fakulty zdravotnických studií PhDr. Kateřina Horáčková, Ph.D.

Návštěvníci se pomocí různých zážitkových aktivit dozvědí, co obnáší práce praktické a všeobecné sestry, porodní asistentky, radiologického asistenta, zdravotnického záchranáře nebo zdravotně-sociálního pracovníka. Na vlastní kůži si vyzkouší vyřešit život ohrožující situace nebo pohyb člověka se smyslovým handicapem.

Součástí Dne krajského zdravotnictví je také putovní výstava světoznámého fotografa Jindřicha Štreita s názvem „Jsem sestra“, která je spojená s křestem katalogu. Výstava je součástí kampaně Nursing now, která si dává za cíl posílit postavení všeobecných sester a porodních asistentek. Vernisáž otevře výstavu ve společných prostorách obou škol.

Vernisáž výstavy Jindřicha Štreita

KDY: 22. září 2021  13.00
KDE: Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice

Den krajského zdravotnictví

KDY: 23. září 2021 od 8.30 do 18.30 
KDE: Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, Pardubice

 

Pardubice 20. září 2021

Mgr. Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true