Avízo: Nadaní středoškoláci se představí na konferenci VĚDĚNÍ MLADÝM

8. 11. 2019

Univerzita Pardubice nabídne příští týden prostor pro sdílení poznatků z fyziky, chemie, matematiky, elektroniky až po filosofii, psychologii a sociologii. Celkem 160 talentovaných středoškoláků a žáků základních škol z celé ČR se potká v aule na 7. ročníku konference Vědění mladým.

„Chtěli bychom, aby se mladí lidé se zájmem o vědu potkali a podpořili se navzájem v bádání, vyměnili si zkušenosti a vyzkoušeli si veřejně vystoupit na odborné téma. Z abstraktů všech příspěvků sestavíme sborník a často se jedná o první publikaci příspěvků mladých badatelů,“ říká Bc. Jan Zich, hlavní organizátor a student Fakulty chemicko-technologické a Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Své příspěvky z různých vědních oborů poslalo 22 žáků, 9 zazní v ústní a 13 bude představeno v posterové sekci. Konference má garanty - akademické pracovníky, kteří ji doprovází svými příspěvky, předsedají u ústních prezentací a diskutují se studenty.

Akce je součástí programu Týdne vědy a techniky, který probíhá ve dnech 11. až 17. listopadu po celé republice. Účast na konferenci finančně podpořila Univerzita Pardubice a Pardubický kraj. Iniciátorem a hlavním pořadatelem týdne populárně-naučných vědeckých přednášek ve městech po celé republice je Akademie věd České republiky. Součástí Týdne je i další z diskusních večerů Kavárny Universitas (11. listopadu, 18 hodin, Klub 29), s hostem Michaelem Havasem, novozélandským dokumentaristou s českými předky.

 

KDY: čtvrtek 14. listopadu 2019 od 9:00

KDE: Aula Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice


Těšíme se na Vás!

 

Pardubice 8. listopadu 2019

 

 

 

Martina Macková
vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů Univerzity Pardubice

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false