11. zasedání AS UPa dne 15. 1. 2019

Uložit do kalendáře 15-01-2019 14:00 15-01-2019 14:00 Czech republic/Europe 11. zasedání AS UPa dne 15. 1. 2019   POZVÁNKA na 11. zasedání Akademického senátu Univerzity Pardubice,   které se uskuteční v úterý 15. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Fakulty elektrotechniky a... Zasedací místnost Fakulty elektrotechniky a informatiky, nám. Čs. legií 565 (2. NP)
15. 01. 2019 Zasedací místnost Fakulty elektrotechniky a informatiky, nám. Čs. legií 565 (2. NP)

 

POZVÁNKA

na

11. zasedání Akademického senátu

Univerzity Pardubice,

 

které se uskuteční v úterý 15. ledna 2019 od 14:00 hodin

v zasedací místnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky,

náměstí Čs. legií 565 (2. NP)

 

Program zasedání:

1. Zahájení, jmenování skrutátorů.

2. Schválení programu zasedání.

3. Informace o činnosti předsednictva AS UPa.

4. Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do studentské komory AS UPa ve volebních celcích FZS a FES.

5. Volba předsednictva a předsedy AS UPa.

6. Návrh I. změny Studijního a zkušebního řádu Univerzity Pardubice.

7. Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Pardubice.

8. Různé.

 

 

 

 

                                                                        doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., v. r.

                                                                                                                                    předseda AS UPa

Pardubice, 7. ledna 2019

Akademický senát Univerzity Pardubice
doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., v. r.
466 036 067