Program akcí v roce 2009/2010 při příležitosti připomínání a oslav 60 let vysokého školství v Pardubicích

Významné výročí šedesáti let existence vysokého školství v Pardubicích si Univerzita Pardubice v akademickém roce 2009/2010 připomíná řadou akcí a aktivit, a to jak odborných, tak i studentských a společensko-kulturních.
Rok oslav je zahájen v roce 2009, tj. 15 let od přejmenování Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích na Univerzitu Pardubice v roce 1994.
Datum konání
Název akce
 ROK 2009
 
29. září 2009
pondělí
7. září
v 11 hodin
v souvislosti s návštěvou Pardubického kraje
Foto z akce
pondělí
14. září
ve 14 hodin
Slavnostní otevření nového areálu Fakulty chemicko-technologické
středa
23. září
v 15 a 16 hodin
v 16:30 hodin
v 17 hodin
v 18 hodin
Večer s vědou a chemií a den otevřených dveří pro veřejnost
Fakulty chemicko-technologické
- prohlídky nového areálu FChT v univerzitním kampusu
- přednášky pro ZŠ, SŠ a veřejnost - historie a současnost chemie
- vernisáž výstavy PŘÍBĚH KAPKY o Jaroslavu Heyrovském, prvním českém nositeli Nobelovy ceny za chemii (do 18. 10. 2009)
- výstava uměleckých instalací pardubické kapitoly projektu NanoSKOP -

 

10. říjen 2009
20. - 23. říjen
čtvrtek
12. listopadu 2009
v 17 hodin
v 18.30 hodin
v 19 hodin
pátek
13. listopadu 2009
v 9 hodin
ve 14 hodin
 
vernisáž výstavy v Galerii UPa
vyhlášení nejlepších sportovců univerzity a udělení Standarty rektora
vzpomínkové shromáždění - 20 let od roku 1989
koncert KFP s komponovaným pořadem k 20. výročí sametové revoluce
- ve spolupráci s Fakultou filozofickou a Komorní filharmonií Pardubice
- vernisáž výstavy archivních materiálů - „Studenti VŠCHT v listopadu 1989“
Program univerzity k 17. listopadu - rektorský den
sportovní den Katedry tělovýchovy a sportu
slavnostní akademický obřad
 
Videodokument - Listopad 1989 na VŠChT
- vytvořila Katedra sociálních věd FF ke koncertu a výstavě UPa
k 20. výročí sametové revoluce
 
4. prosince 2009

7., 11., 12., 20. prosince 2009

Mikulášská besídka pro děti zaměstnanců
Foto z akce
vánoční zpívání VUS
ROK 2010
LEDEN
leden 2010
12., 14., 15., 21., 22.
Dny otevřených dveří fakult pro středoškolskou mládež
Foto z akce
18. ledna 2010
prof. Ing. Jaroslavu Šestákovi, DrSc. (FChT)
a prof. PhDr. Jaroslavu Pánkovi, DrSc. (FF)
26. - 27. ledna 2010
Mezinárodní veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS PRAHA
ÚNOR
15. února 2010
20. února 2010
BŘEZEN
9. března 2010 Veletrh studentských mobilit ERASMUS DAY
Foto z akce
10. března 2010

Veletrh pracovních příležitostí Kontakt 2010
Foto z akce

13. a 26. března 2010 Studentské plesy Univerzity Pardubice II. a III.
KVĚTEN
12. května 2010 Studentský MAJÁLES
7. května - „Warm-Up Party“,
10. května - předání vlády nad městem a univerzitou
12. května - koncert na kampusu
Foto z akce
13. - 16. května 2010 Veletrh Svět knihy v Praze
22. května 2010 Dostih Univerzity Pardubice
Foto z akce
27. května 2010 Májový koncert Vysokoškolského uměleckého souboru
ČERVEN
28. červen 2010
62. sjezd asociací českých a slovenských chemických společností na půdě Fakulty chemicko-technologické v Pardubicích
Foto z akce
ZÁŘÍ
9. - 10. září 2010
107. zasedání Pléna ČKR na půdě UPa
21. - 26. září 2010
IFAS 2010 - 21. ročník mezinárodního festivalu akademických sborů
29. září 2010 zahájení 61. akademického roku 2010/2011
Večer s vědou a chemií Fakulty chemicko-technologické
Foto z akce
ŘÍJEN
9. října 2010 Běh naděje v rámci Městských slavností Pardubic
LISTOPAD
2. - 5. listopadu 2010 Mezinárodní veletrh pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS BRNO
9. - 10. listopadu 2010
Odborná mezinárodní konference - Idea univerzity a současnost
- příspěvek k filosofické diskusi nad úlohou univerzit
úterý
16. listopadu 2010
Rektorský den -
vyvrcholení roku oslav
Slavnostní akademický obřad a zasedání Vědecké rady UPa
Vernisáž výstavy - Rostislav Novák - obrazy
Vzpomínkový akt na události 17. listopadu
středa
17. listopadu 2010
Koncert k 60. výročí založení Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice
 
V rámci celého roku oslav proběhnou kromě uvedených hlavních akcí další doprovodné akce fakult,
které přispějí k úspěšnému a důstojnému připomenutí šedesátiletých tradic vysoké školy v Pardubicích.
Mezi fakultní akce přispívající k roku oslav budou patřit například:
  • odborné akce, konference nebo semináře pořádané jednotlivými pracovišti fakult v r. 2010
  • vydání zvláštních tisků, ocenění a medailí apod.
  • soutěž studentských odborných a vědeckých prací nebo soutěží a cen vyhlášených fakultami (děkany) na podporu studia, např. v technické a přírodovědné oblasti
  • setkání s pamětníky, absolventy apod.
  • sportovní soutěže pořádané Katedrou tělovýchovy a sportu a Univerzitním sportovním klubem
  • prezentace studií a aktivit fakult na výstavách a veletrzích
  • dny otevřených dveří fakult
  • a další
Všechny akce budou v průběhu roku dále doplňovány a prezentovány různou formou v různých médiích.
Nechť i do budoucna je Univerzitě Pardubice trvalou devizou přísloví:
„Omni thesauro sapientia praestat et auro.“
„Moudrost je lepší než zlato a všechny poklady světa.“
Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka univerzity