Rozvojové projekty

Jedním ze strategických cílů Univerzity Pardubice je být výzkumnou univerzitou. Nikde není a asi nebude stanovena hranice, kterou musí univerzita překročit, aby se tento cíl naplnil. Vysoké školy tohoto typu se pravděpodobně vyčlení na základě svých výsledků spíše neformálně. Bude záležet na tom, jak nás bude vnímat veřejnost, a to nejenom ta akademická či vědecká.