Akademický senát

Akademický senát univerzity je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a skládá se z 39 volených členů akademické obce - senátorů. Volební období senátu je tříleté. Jsou v nich zastoupeni akademičtí pracovníci a také studenti fakult. Senátoři z řad akademických pracovníků tvoří komoru akademických pracovníků, senátoři z řad studentů tvoří komoru studentů.
Předseda senátu a předsednictvo pro nové funkční období budou zvoleni na 1. zasedání senátu dne 17. ledna 2017

 
Aktuální zápisy z akademického senátu Univerzity Pardubice.

Předseda: doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.  

Předsednictvo:

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
MgA. Ivan Kopáčik          
Ing. Petr Bělina, Ph.D.     
Ing. Martin Šanda              

 
Členové Akademického senátu UPa

Dopravní fakulta Jana Pernera

Ing. Dušan Čermák, Ph.D.
Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
Ing. David Šourek, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.
Vojtěch Porwisz
Ing. Dana Sommerauerová

Fakulta ekonomicko-správní

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Ing. Jan Panuš, Ph.D.
JUDr. Martin Šmíd, Ph.D.
Ing. Martin Šanda
Bc. Helena Rajtrová

Fakulta chemicko-technologická

doc. Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Petr Bělina, Ph.D.
doc. Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.
Ing. Alena Komersová, Ph.D.
Ing. Jan Kroupa
Kateřina Bartošová

Fakulta filozofická

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Mgr. Věra Culková
Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.
PhDr. Ivo Říha, Ph.D.
Bc. Barbora Smolová
Anna Skácelová

Fakulta restaurování

MgA. Ivan Kopáčik
Anna Pátková

Fakulta zdravotnických studií

Mgr. Vít Blanař, Ph.D.
Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
Mgr. Jan Pospíchal
PhDr. Kateřina Horáčková
Mgr. Zuzana Škorničková
Filip Cicák

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ing. Daniel Honc, Ph.D.
Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.
Ing. Soňa Neradová, Ph.D.
Ing. Pavel Rozsíval
Ing. Lumír Gago
Ing. Tomáš Svoboda

Celouniverzitní pracoviště (Katedra tělovýchovy a sportu, Jazykové centrum)

Mgr. Irena Podlásková