Akademický senát

Akademický senát univerzity je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a skládá se z 39 volených členů akademické obce - senátorů. Volební období senátu je tříleté. Jsou v nich zastoupeni akademičtí pracovníci a také studenti fakult. Senátoři z řad akademických pracovníků tvoří komoru akademických pracovníků, senátoři z řad studentů tvoří komoru studentů.
Předsedkyní senátu pro nové funkční období je prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Členové Akademického senátu UPa

Předsedkyně: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.


Předsednictvo:

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Ing. Dušan Čermák, Ph.D.
Ing. Jan Panuš, Ph.D.
Ing. Martin Šanda

Dopravní fakulta Jana Pernera
Ing. Dušan Čermák, Ph.D.

doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.
Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.
Ing. David Šourek, Ph.D.

Bc. Miloš Pátek
Ing. Lenka Heřmánková

Fakulta ekonomicko-správní
Ing. Jan Černohorský, Ph.D.
doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.
Ing. Jan Panuš, Ph.D.

JUDr. Martin Šmíd
Ing. Martin Šanda
Bc. Michael Vávra
 
Fakulta chemicko-technologická
doc. Ing. Jan Fischer, CSc.
Ing. Patrik Pařík, Ph.D.

RNDr. Petr Janíček, Ph.D
prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
Ing. Jan Kroupa
Ing. Jan Podlesný

Fakulta filozofická

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Mgr. Marta Pató, Ph.D.

PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.
Mgr. Irena Reimannová, Ph.D.
Mgr. Andrea Kamenická
Mgr. Jiří Valový

Fakulta restaurování
MgA. Ivan Kopáčik
Eva Dryáková

Fakulta zdravotnických studií
Mgr. Iveta Černohorská
Mgr. Markéta Moravcová, Ph.D.
Mgr. Jan Pospíchal 

PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.
Mgr. Vít Blanař
Mgr. Eva Samšeňáková

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ing. Michael Bažant, Ph.D.
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
Ing. Miloslav Macháček, Ph.D.
Ing. Josef Brožek
Ing. Martin Lauterbach

Celouniverzitní pracoviště (Katedra tělovýchovy a sportu, Jazykové centrum)
Mgr. Petr Mlateček