Kvestor univerzity

 

Kvestor:

Ing. Petr Gabriel,  MBA
telefon +420 466 036 556
fax +420 466 036 365
e-mail kvestor@upce.cz
 

 

Narozen v roce 1964. V roce 1988 absolvoval ČVUT v Praze. V následujících letech působil na technických pozicích v Tesle Pardubice a České pojišťovně, od roku 1993 na manažerských pozicích, nejprve jako vedoucí oddělení informatiky ve Zdravotní pojišťovně MV ČR, později jako vedoucí oddělení vývoje a implementace ve společnosti STAPRO Pardubice, kde od roku 1999 zastával funkci ředitele úseku implementace a od roku 2003 ředitele divize informačních systémů pro zdravotnictví. Následně necelé dva roky pracoval jako ředitel divize Consulting ve firmě GIST Hradec Králové a tři roky jako technický ředitel ve firmě Mikroelektronika Vysoké Mýto. V roce 2010 dokončil studium MBA. Před nástupem na Univerzitu Pardubice podnikal jako nezávislý konzultant v oblasti řízení společností, řízení projektů a informačních technologií a byl jednatelem společnosti Gajatech. K 1. dubnu 2013 byl jmenován rektorem univerzity, na základě výběrového řízení, do funkce kvestora Univerzity Pardubice.

Kvestoři VŠ v její historii