Správní rada

Složení Správní rady UPa

Předseda
Ing. Ivo Toman, MBA, ředitel odboru regionální dopravy, GŘ České dráhy a.s.

Místopředsedové
Ing. Roman Línek, MBA, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
prof. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně Českého statistického úřadu PrahaDalší členové
MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva a generální ředitel a.s. Nemocnice Pardubického kraje

Mgr. Miluše Horská, místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR, ředitelka ZŠ a praktická škola Svítání, o.p.s. Pardubice
Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic
Ing. Josef Liška, místopředseda
představenstva a generální ředitel a.s. Synthesia  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
doc. Ing. Václav Petříček, CSc., předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS, s.o.k. Praha
prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., Technologické centrum AV ČR
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., vládní zmocněnec pro evropský výzkum, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu