Informační centrum

Informační centrum Univerzity Pardubice (IC) zajišťuje správu internetové domény UPCE.CZ, zastřešuje vše kolem služeb spojených s informatikou, konferenčními a audiovizuálními službami (Univerzitní konferenční centrum) a také Univerzitní knihovnu.

Informační centrum – Odbor informačních a komunikačních technologií (OIKT) je složen z více oddělení. Jeho součástí je také Referát nákupu zajišťující v celouniverzitním rozsahu nákup výpočetní techniky.

Oddělení webových aplikací a DTP
zajišťuje zejména provoz a podporu www stránek univerzity a intranetů včetně školení a podpory uživatelů. Dále zajišťuje předtiskovou přípravu v celouniverzitním rozsahu.

Oddělení správy výpočetní techniky a software zabezpečuje kompletní správu a servis výpočetní techniky na UPa, správu uživatelských účtů, profilů a poštovních služeb. Dále zajišťuje, instalaci a konfiguraci počítačů, tiskáren, operačních systémů a veškerého softwarového vybavení. OSVT spravuje příslušné učebny na UPa a zajišťuje konfiguraci a provoz virtuální desktopové infrastruktury. Součástí poskytovaných služeb je telefonický helpdesk, konzultace a podpora uživatelů.

Oddělení správy systémů a sítí zodpovídá za provozuschopnost, funkčnost a monitoring počítačové sítě a bezdrátové Wi-Fi, za služby spojené s internetem, za chod serverů a databází, na kterých jsou provozovány aplikace řešící mnoho oblastí činnosti UPa.
Datová síť UPa je připojena prostřednictvím sítě CESNET2 do celosvětové sítě internet. Síť provozuje sdružení CESNET, z.s.p.o., které založily vysoké školy ČR. Je tedy zřejmé, že tato akademická síť má své určení a řídí se Zásadami přijatelného užití (více na www.cesnet.cz/doc/podminky.html).

Oddělení podpory informačních systémů zabezpečuje technickou podporu uživatelům informačních systémů univerzity z řad zaměstananců a studentů. OPIS má na starosti implementaci nových informačních systémů, jejich propojování v rámci IS UPa a školení uživatelů.
 

Informační centrum
Studentská 95, 532 10 Pardubice
telefon 466 036 633
fax 466 036 361
e-mail ic@upce.cz