Rektor univerzity

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. 
telefon +420 466 036 553
e-mail rektor@upce.cz, miroslav.ludwig@upce.cz
 
Funkční období
od 2010 - rektor, 2. funkční období
2006 – 2010 prorektor a statutární zástupce rektora
2000 - 2006 rektor
1997 – 2000 prorektor a statutární zástupce rektora

Prof. Ludwig je desátou osobností v čele vysoké školy v Pardubicích v její více než pětašedesátileté historii a čtvrtou v čele Univerzity Pardubice po jejím přejmenování a rozšíření v roce 1994.
 
Profesní životopis
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. se narodil v roce 1956, je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, kterou ukončil v roce 1980. O pět let později obhájil disertační práci. V letech 1984-87 působil jako vědecký pracovník ve Společné laboratoři chemie pevných látek VŠCHT v Pardubicích a ČSAV. Od roku 1987 přešel ve funkci odborného asistenta zpět na katedru organické chemie, kde byl v roce 1993 jmenován docentem. Profesorem pro obor Organická chemie byl jmenován v roce 2001. V současné době působí na Ústavu organické chemie a technologie Fakulty chemicko-technologické.
 
Vědecká činnost
Rektor je autorem 60 vědeckých publikací a autorem a spoluautorem 120 vystoupení na zahraničních a domácích konferencích. Absolvoval stáže na univerzitách ve Švédsku, Německu a Japonsku. Zabývá se syntetickou a fyzikální organickou chemií. V současné době se ve své vědecké práci zaměřuje na syntézu a studium push-pull systémů s nelineárně optickými vlastnostmi. Byl a je členem mnoha vědeckých rad českých univerzit. V roce 1995 - 1996 zastával též funkci předsedy Akademického senátu Univerzity Pardubice.
 
Související články:

Vzdělání a nové poznatky ve vědě jsou důležité pro náš každodenní život, rozhovor s rektorem prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc. v časopise Jobmagazin
Profesní profil rektora UPa
Záznám ze jmenování rektora na Pražském hradě - 21. 1. 2014
Univerzita Pardubice - naše společná budoucnost
Kdo stál v čele vysoké školy
Galerie portrétů rektorů
Představitelé VŠ v její historii