Představitelé VŠ v její historii

Funkcionáři vysoké školy
proděkani/prorektoři
 
funkční období
děkan
proděkani
oblast
funkční období
1951 - 1953
doc. Ing. Dr. Jiří KLIKORKA
 
 
doc. RNDr. Josef KAŠPAR
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost v denním studiu
 
 
 
doc. Ing. Dr. Jan WANKA
pro vědeckovýzkumnou činnost
1952 - 1953
funkční období
rektor
prorektoři
oblast
funkční období
1953 - 1969
prof. Ing. Dr. Jiří KLIKORKA
 
 
doc. RNDr. Josef KAŠPAR
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost v denním studiu
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost ve specializovaném studiu
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost pro studium pracujících
1953 - 1959

1958 - 1959

1959 - 1963
 
 
doc. Ing. Jaromír WEIGNER
pro vědeckovýzkumnou činnost
1953 - 1957
 
 
doc. Ing. Stanislav KEBL
pro vědeckovýzkumnou činnost
1957 - 1958
 
 
prof. Ing. Jan PANTOFLÍČEK
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost ve studiu při zaměstnání
pro vědeckovýzkumnou činnost
1956 - 1958

1958 - 1962
 
 
doc. Josef LANGPAUL
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost v denním studiu
1959 - 1966
 
 
prof. Ing. Josef HERYNK
zastupující prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost
pro vědu a výzkum
1960 - 1962
1962 - 1969
 
 
prof. Ing. Karel FRIML
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost ve studiu pracujících a postgraduálním studiu
1963 - 1965
 
 
doc. RNDr. Josef JENÍK, CSc.
pro výstavbu
pro pedagogickou  a politickovýchovnou činnost v denním studiu
1962 - 1966
1966 - 1970
 
 
prof. Ing. Josef KOMŮRKA
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost pro studium pracujících
1965 - 1969
 
 
doc. JUDr. Jiří JANKO, CSc.
pro postgraduální a mimořádné studium a pro technické vybavení školy
1966 - 1969
1970 - 1973
prof. Ing. Jaroslav PANTOFLÍČEK, CSc.
 
 
doc. RNDr. Josef KAŠPAR
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost
 
 
 
doc. Ing. František LÉBR, CSc.
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost ve studiu při zaměstnání
 
 
 
doc. JUDr. Jiří JANKO, CSc.
pro postgraduální a mimořádné studium a pro technické vybavení školy
 
 
 
prof. Ing. Dr. Jiří MÝL
pro vědeckovýzkumnou činnost
 
1973 - 1980
prof. Ing. František LÉBR, CSc.
 
 
doc. Ing. Stanislav KOLDA, CSc.
pro pedagogickou a politickovýchovnou činnost
 
 
 
doc. Ing. Vladimír LIŠKA, CSc.
pro ideologickou činnost a zahraniční styky
 
 
 
doc. Ing. Jaroslav POSKOČIL, CSc.
pro vědeckou činnost
 
1980 - 1985
prof. Ing. Dr. Jiří KLIKORKA
 
 
prof. Ing. Stanislav KOLDA, CSc
pro výchovně vzdělávací činnost v pedagogickém procesu
 
 
 
prof. Ing. Jaroslav POSKOČIL, CSc.
pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky
 
 
 
doc. Ing. Jaroslav RŮŽIČKA, CSc.
pro politickovýchovnou vzdělávací činnost
 
 
 
prof. Ing. Zdeněk LECJAKS, CSc.
pro výchovně vzdělávací činnost mimo pedagogický proces
 
1985 - 1988
prof. Ing. Dr. Jiří KLIKORKA, DrSc.
 
 
prof. Ing. Stanislav KOLDA, CSc.
pro výchovně vzdělávací činnost v pedagogickém procesu
 
 
 
prof. Ing. Zdeněk LECJAKS, CSc.
pro výchovně vzdělávací činnost mimo pedagogický proces
 
 
 
doc. Ing. Milan KUCHLER, CSc.
 
 
 
 
doc. Ing. Ivan MACHAČ, CSc.
pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky
 
1988 - 1990
doc. Ing. Ivan MACHAČ, CSc.
 
 
prof. Ing. Stanislav KOLDA, CSc.
pro výchovně vzdělávací činnost v pedagogickém procesu
 
 
 
prof. Ing. Zdeněk LECJAKS, CSc.
pro výchovně vzdělávací činnost mimo pedagogický proces
 
 
 
prof. Ing. Milan KUCHLER, CSc.
pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční styky
 
 
 
doc. Ing. Ivan TAUFER, CSc.
pro rozvoj vysoké školy
 
1990 - 1991
doc. Ing. Josef PANCHARTEK, CSc.
 
 
doc. Ing. Ladislav KUDLÁČEK, CSc.
pro rozvoj a propagaci školy
 
 
 
doc. Ing. Miroslav TROJAN, CSc.
pro vědu
 
 
 
doc. Ing. Karel VYTŘAS, CSc.
pro vnější a zahraniční vztahy
 
 
 
doc. Ing. Jiří VOTÍNSKÝ, CSc.
pro pedagogický proces
 
1991 - 1994
prof. Ing. Ladislav KUDLÁČEK, CSc.
 
 
doc. Ing. Josef PANCHARTEK, CSc.
pro vědu, výzkum, výstavbu a rozvoj
1991
 
 
doc. Ing. Jiří VOTÍNSKÝ, CSc.
pro pedagogické záležitosti a elektronizaci
1991
 
 
doc. Ing. Ladislav KOUDELKA, DrSc.
pro vědeckovýzkumnou činnost a rozvoj
 
 
 
prof. Ing. Karel VYTŘAS, DrSc.
pro vnější a zahraniční vztahy a propagaci školy
 
1994 -  1997
prof. Ing. Ladislav KUDLÁČEK, CSc.
 
 
prof. Ing. Jaroslav CHURÁČEK, DrSc.
pro vědu a vnější vztahy
 
 
 
prof. Ing. Rudolf KALOČ, CSc.
pro rozvoj školy
 
 
 
prof. Ing. Josef TICHÝ, DrSc.
pro pedagogickou práci
 
1997 - 2000
prof. Ing. Oldřich PYTELA, DrSc.
 
 
doc. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc.
pro vnitřní záležitosti
 
 
 
doc. Ing. Jaroslav JANDA, CSc.
pro vzdělávání a vědu
 
 
 
doc. Ing. Jan ČAPEK, CSc.
pro vnější vztahy a rozvoj
 
2000 - 2003
prof. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc.
 
 
doc. Ing. Jaroslav JANDA, CSc.
pro vzdělávání a vědu
 
 
 
doc. Ing. Jiří CAKL, CSc.
pro vnitřní záležitosti
 
 
 
prof. Ing. Jiří MÁLEK, DrSc.
pro vnější vztahy a rozvoj
 
2003 - 2006
prof. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc.
 
 
doc. Ing. Jiří CAKL, CSc.
pro vnitřní záležitosti
 
 
 
doc. Ing. Jaroslav JANDA, CSc.
pro vzdělávání a rozvoj
pro vzdělávání
2003 - 2005
2005 - 2006
 
 
prof. Ing. Jiří MÁLEK, DrSc.
pro výzkum a vnější vztahy
pro vědu a zahraniční vztahy
2003 - 2005
2005 - 2006
 
 
doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc.
pro vnější vztahy a rozvoj
2005 - 2006
2006 - 2010
prof. Ing. Jiří MÁLEK, DrSc.
 
 
prof. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc.
pro vědu a tvůrčí činnost
 
 
 
doc. Ing. Jiří CAKL, CSc.
pro vnitřní záležitosti
 
 
 
doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc.
pro studium a pedagogickou činnost
 
 
 
doc. Ing. Milan GRAJA, CSc.
pro vnější vztahy a rozvoj
 
2010 - 2014
prof. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc.
 
 
doc. Ing. Jiří CAKL, CSc.
pro vnitřní záležitosti
 
 
 
prof. PhDr. Karel RÝDL, CSc.
pro vzdělávání a záležitosti studentů
 
 
 
doc. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D.
pro vědu a tvůrčí činnost
 
 
 
doc. Ing. Ivana KRAFTOVÁ, CSc.
pro rozvoj
2010
 
 
doc. PaedDr. Jana KUBANOVÁ, CSc.
 
od 2011
2014 - 2018
prof. Ing. Miroslav LUDWIG, CSc.
 
 
prof. Ing. Tatiana MOLKOVÁ, Ph.D.
pro vnitřní záležitosti
 
 
 
prof. PhDr. Karel RÝDL, CSc.
pro vzdělávání a záležitosti studentů
do 2015
 
 
prof. Ing. Jiří KULHÁNEK, Ph.D.
pro vědu a tvůrčí činnost
 
 
 
doc. PaedDr. Jana KUBANOVÁ, CSc.
pro rozvoj
pro vzdělávání a záležitosti studentů
do 2015
od 2015
 
 
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
pro rozvoj
od 2015
 
 
tajemníci                                                                                              kvestoři
 
funkční období
tajemníci
 
funkční období
kvestoři
1950 – 1951
Ing. Vladimír LIŠKA
 
1956 – 1972
JUDr. Zdeněk JEZERSKÝ
1951 – 1952
František NOVOTNÝ
 
1972 – 1990
JUDr. Zdeněk BENEŠ
1952 – 1953
Anna REITMAYEROVÁ
 
1990 – 1991
Mgr. Milena ČEGANOVÁ
1953 – 1956
JUDr. Zdeněk JEZERSKÝ
 
1991 –  1997
Ing. Jiří MARŠÁLEK
 
 
 
1997 – 2013
Ing. Milan BUKAČ
 
 
 
2013 - dosud
Ing. Petr Gabriel, MBA