Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých padesáti letech?

Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské a cukrářské průmyslovky a svá studia chemie zahájilo prvních 120 studentů.
Uvedením do provozu této nové vysoké školy byl Ministerstvem školství, věd a umění  zmocněn Ing. Jaroslav Hnídek. Dne 28. února 1951 odstoupil a na jeho místo byl jmenován dne 1. března 1951 první děkan VŠCH v Pardubicích. Stal se jím prof. RNDr. Vilém Santholzer, DrSc.

 

Prof. Ing. Dr. Jiří Klikorka, DrSc.
1951 – 1953 děkan
1953 – 1969 rektor
1980 – 1988

 

Prof. Ing. František Lébr, CSc.
1973 – 1980 rektor

Doc. Ing. Ivan Machač, CSc.
1988 – 1990 rektor

Doc. Ing. Josef Panchartek, CSc.
1990 – 1991 rektor

Prof. Ing. Ladislav Kudláček, CSc. 1991 – 1994 rektor
1994 – 1997

Prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc.
1997 – 2000 rektor
 

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
2006 – 2010 rektor
 

Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
2000 – 2003 rektor
2003 – 2006
2010 – 2014
2014 – 2018