Fakulta ekonomicko-správní

Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
 
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U/P  = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2015/2016
 

Kód/Typ

Název studijního programu/oboru

Akad. titul

Forma studia

Délka studia

OPP

U/P

Vyučovací jazyky

B86202

Hospodářská politika  a správa

 

Veřejná ekonomika a správa

Bc.

P, K

3

110+80

316+128/110+80

český jazyk

B6208

Ekonomika a management

 

Management podniku

Bc.

P, K

3

80+40

234+91/80+40

český jazyk

 

Management ochrany podniku a společnosti

Bc.

P, K

3

50+40

98+45/50+40

český jazyk

 

Ekonomika a provoz podniku

Bc.

P, K

3

120+40

441+106/120+40

český jazyk

B6209

Systémové inženýrství a informatika

 

Informatika ve veřejné správě

Bc.

P, K

3

60+40

60+30/50+30

český jazyk

 

Regionální a informační management

Bc.

P, K

3

60+40

40+20/40+20

český jazyk

 

Informační a bezpečnostní systémy

Bc.

P, K

3

50+40

40+20/40+20

český jazyk

 

Management finančních rizik

Bc.

P

3

50

45/40

český jazyk

N6202 

Hospodářská politika  a správa

 

Ekonomika veřejného sektoru

Ing.

P, K

2

60+50

85+80/60+50

český jazyk

 

Regionální rozvoj

Ing.

P

2

50

55/30

český jazyk

 

Regional Development and Governance

Ing.

P

2

20

10/10

anglický jazyk

N6208

Ekonomika a management

 

Ekonomika a management podniku

Ing.

P, K

2

120+80

169+159/80+40

český jazyk

N6209

Systémové inženýrství a informatika

 

Pojistné inženýrství

Ing.

P

2

50

60/50

český jazyk

 

Informatika ve veřejné správě

Ing.

P, K

2

50+40

26+20/26+20

český jazyk

 

Regionální a informační management

Ing.

P, K

2

50+40

25+20/25+20

český jazyk

P6202 

Hospodářská politika  a správa

 

Regionální a veřejná ekonomie

Ph.D.

P, K

3

10+5

4+1/4+1

český jazyk

P6209 

Systémové inženýrství a informatika

 

Informatika ve veřejné správě

Ph.D.

P, K

3

10+5

1+1/1+1

český jazyk

P6208 

Ekonomika a management

 

Management

Ph.D.

P, K

3

10+5

7+6/7+6

český jazyk