Fakulta zdravotnických studií

Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
 
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U/P = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2015/2016

Kód/Typ

Název studijního programu/oboru

Forma studia

Akad. titul

Délka studia

OPP

U/P

Vyučovací jazyky

B5341

 Ošetřovatelství

 

Všeobecná sestra

P

Bc.

3

45

313/69

český jazyk

 

Všeobecná sestra kombinovaná

K

Bc.

3

45

141/56

český jazyk

B5349

Porodní asistence

 

Porodní asistentka

P

Bc.

3

45

155/71

český jazyk

B5345

Specializace ve zdravotnictví

 

Zdravotnický záchranář

P

Bc.

3

45

163/52

český jazyk

 

Radiologický asistent

P

Bc.

3

45

84/66

český jazyk

B5350

Zdravotně sociální péče

 

Zdravotně-sociální pracovník

P

Bc.

3

45

63/46

český jazyk

N5341

 Ošetřovatelství

 

Ošetřovatelská péče v interních oborech

P

Mgr.

2

25

46/41

český jazyk

 

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

P

Mgr.

2

25

29/27

český jazyk

N5345 

Specializace ve zdravotnictví

 

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

P

Mgr.

2

40

44/38

český jazyk

P5341 

Ošetřovatelství

 

Ošetřovatelství

P

Ph.D.

3

3

1/1

český jazyk

 

Ošetřovatelství kombinované

K

Ph.D.

3

2

5/4

český jazyk