Fakulta chemicko-technologická

Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
 
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U/P = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2015/2016
 

Kód/Typ

Název studijního programu/oboru

Forma studia

Akad. titul

Délka studia

OPP

U/P

Vyučovací jazyky

B2830

Farmakochemie a medicinální  materiály

 

Farmakochemie a medicinální materiály

P

Bc.

3

110

231/198

český jazyk

B2829

Anorganické a polymerní materiály

 

Anorganické materiály

P

Bc.

3

30

5/4

český jazyk

 

Polymerní materiály a kompozity

P

Bc.

3

25

15/11

český jazyk

B2802

Chemie a technická  chemie

 

Chemie a technická chemie

P

Bc.

3

250

136/92

český jazyk

B2901

Chemie a technologie  potravin

 

Hodnocení a analýza potravin

P

Bc.

3

100

151/119

český jazyk

B3441

 Polygrafie

 

 

 

 

 

 

 

Polygrafie

P

Bc.

3

80

83/71

český jazyk

B2831

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních  materiálů

 

Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů

P

Bc.

3

50

22/16

český jazyk

B3912

Speciální chemicko-biologické obory

 

Klinická biologie a chemie

P

Bc.

3

150

203/150

český jazyk

 

Zdravotní laborant

P

Bc.

3

70

nově akreditován

český jazyk

B2807

Chemické a procesní inženýrství

 

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

P

Bc.

3

130

64/57

český jazyk

 

Ochrana životního prostředí

P

Bc.

3

60

75/55

český jazyk

N1407 

Chemie

 

Analytická chemie

P

Ing.

2

20

17/11

český jazyk

 

Anorganická a bioanorganická chemie

P

Ing.

2

12

6/4

český jazyk

 

Organická chemie

P

Ing.

2

12

3/3

český jazyk

 

Technická fyzikální chemie

P

Ing.

2

15

11/10

český jazyk

N2807 

Chemické a procesní inženýrství

 

Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků

P

Ing.

2

40

25/20

český jazyk

 

Chemické inženýrství

P

Ing.

2

5

6/3

český jazyk

 

Ochrana životního prostředí

P

Ing.

2

20

32/19

český jazyk

N2808 

Chemie a technologie  materiálů

 

Anorganická technologie

P

Ing.

2

15

9/9

český jazyk

 

Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů

P

Ing.

2

10

5/5

český jazyk

 

Materiálové inženýrství

P

Ing.

2

15

14/13

český jazyk

 

Organické povlaky a nátěrové hmoty

P

Ing.

2

10

10/7

český jazyk

 

Technologie organických specialit

P

Ing.

2

8

5/4

český jazyk

 

Technologie výroby a zpracování polymerů

P

Ing.

2

10

7/4

český jazyk

 

Teorie a technologie výbušin

P

Ing.

2

10

5/3

český jazyk

 

Vlákna a textilní chemie

P

Ing.

2

10

2/-

český jazyk

N2901 

Chemie a technologie  potravin

 

Hodnocení a analýza potravin

P

Ing.

2

25

53/26

český jazyk

N3441 

Polygrafie

 

Polygrafie

P

Ing.

2

15

16/12

český jazyk

N3912 

Speciální chemicko-biologické obory

 

Analýza biologických materiálů

P

Mgr.

2

20

29/17

český jazyk

 

Bioanalytik

P

Mgr.

2

25

33/23

český jazyk

P1418 

Anorganická chemie

 

Anorganická chemie

P, K

Ph.D.

4

**

5/5

český jazyk

P1421 

Organická chemie

 

Organická chemie

P, K

Ph.D.

4

**

3/3

český jazyk

P1419 

Analytická chemie

 

Analytická chemie

P, K

Ph.D.

4

**

13/13

český jazyk

P1420 

Fyzikální chemie

 

Fyzikální chemie

P, K

Ph.D.

4

**

5/5

český jazyk

P2832 

Chemie a chemické technologie

 

Anorganická technologie

P, K

Ph.D.

4

**

3/3

český jazyk

 

Organická technologie

P, K

Ph.D.

4

**

-/-

český jazyk

P2833 

Chemie a technologie  materiálů

 

Chemie a technologie anorganických materiálů

P, K

Ph.D.

4

**

2/2

český jazyk

 

Povrchové inženýrství

P, K

Ph.D.

4

**

7/7

český jazyk

P2837 

Chemické a procesní inženýrství

 

Environmentální inženýrství

P, K

Ph.D.

4

**

9/9

český jazyk

 

Chemické inženýrství

P, K

Ph.D.

4

**

-/-

český jazyk

 
** odhad počtu přijímaných závisí na kapacitě školícího pracoviště a počtu uchazečů
*** nový studijní obor