Fakulta filozofická

Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
 
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U* = počet uchazečů v prvním kole přijímacího řízení pro akad. rok 2015/2016
 

Kód/Typ

Název studijního programu/oboru

Forma studia

Akad. titul

Délka studia

OPP

U*

Vyučovací jazyky

B6101

Filozofie

 

Filozofie

P

Bc.

3

20

31

český jazyk

 

Religionistika

P

Bc.

3

20

21

český jazyk

B6107

Humanitní studia

 

Humanitní studia

P

Bc.

3

60

216

český jazyk

B6703

Sociologie

 

 

 

 

 

 
 

Sociální antropologie

P

Bc.

3

60

96

český jazyk

B7105

Historické  vědy

 

Kulturní dějiny

P

Bc.

3

40

42

český jazyk

 

Historicko-literární studia

P

Bc.

3

35

54

český jazyk

 

Spisová a archivní služba

P

Bc.

3

15

13

český jazyk

B7310

Filologie

 

Anglický jazyk pro odbornou praxi

P

Bc.

3

40

323

český jazyk

 

Německý jazyk pro odbornou praxi

P

Bc.

3

40

41

český jazyk

B7507

Specializace v pedagogice

 

Anglický jazyk - specializace v pedagogice

P

Bc.

3

40

165

český jazyk

B7105

Historické  vědy (dvouoborové studium)

 

Ochrana hmotných památek + Historie

P

Bc.

3

35

37

český jazyk

B7310

Filologie (dvouoborové studium)

 

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie

P

Bc.

3

10

0

český jazyk

 

Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika

P

Bc.

3

0

323

český jazyk

 

Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie

P

Bc.

3

20

0

český jazyk

 

Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie

P

Bc.

3

40

18

český jazyk

N6101

Filozofie

 

Religionistika

P

Mgr.

2

15

20

český jazyk

 

Filozofie

P

Mgr.

2

15

10

český jazyk

N6703 

Sociologie

 

Sociální antropologie

P

Mgr.

2

30

48

český jazyk

N7105 

Historické  vědy

 

Kulturní dějiny

P

Mgr.

2

50

58

český jazyk

7310 Filologie

 

Anglická filologie

P

Mgr.

2

20

0

český jazyk

N7503 

Učitelství  pro základní školy

 

Učitelství anglického jazyka

P

Mgr.

2

20

21

český jazyk

N7507 

Specializace v pedagogice

 

Resocializační pedagogika

P

Mgr.

2

30

98

český jazyk

P6101 

Filozofie

 

Filozofie

P,K

Ph.D.

3

5

5

český jazyk

 

Religionistika

P,K

Ph.D.

3

5

5

český jazyk

P7105 

Historické  vědy

 

Historie

P,K

Ph.D.

3

10

20

český jazyk