Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysvětlivky:
Bxxxx - bakalářský studijní program
Nxxxx - magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program
Pxxxx - doktorský studijní program
 
OPP = odhadnutý počet přijímaných studentů pro akad. rok 2016/2017
U/P = počet přihlášených/počet přijatých pro akad. rok 2015/2016
 

Kód/Typ

Název studijního programu/oboru

Forma studia

Akad. titul

Délka studia

OPP

U/P

Vyučovací jazyky

B2646

Informační technologie

 

lnformační technologie

P

Bc.

3

200

438/278

český jazyk

B2612

Elektrotechnika a informatika

 

Komunikační a mikroprocesorová technika

P

Bc.

3

125

93/72

český jazyk

 

Řízení procesů

P

Bc.

3

75

95/67

český jazyk

N2646 

Informační technologie

 

lnformační technologie

P

lng.

2

100

68/60

český jazyk

N2612 

Elektrotechnika a informatika

 

Komunikační a řídicí technologie

P

lng.

2

100

24/22

český jazyk

 

Řízení procesů

P

lng.

2

100

9/9

český jazyk

P2612 

Elektrotechnika a informatika

 

lnformační, komunikační a řídící technologie

P,K

Ph.D.

4

12

10/8

český jazyk