2. kola přijímacích řízení 2016/2017

Fakulta
2. kola přijímacích řízení
Termín podání přihlášky - pouze elektronicky: do 31. srpna 2016 - bez přijimací zkoušky http://eprihlaska.upce.cz
 
Komplexní vzdělání v oblasti dopravy:
Dopravní prostředky
Dopravní stavitelství
Elektrotechnické systémy v dopravě
Aplikovaná informatika v dopravě
Management elektronických komunikací a poštovních služeb
Technologie a řízení dopravy
Dopravní management, marketing a logistika
 
Více informací naleznete zde.
Bakalářské studium:
obory
Management podniku - PS, KS
Management ochrany podniku a společnosti - PS, KS
Informatika ve veřejné správě - PS, KS
Regionální a informační management - PS
Informační a bezpečnostní systémy - PS, KS
Management finančních rizik - PS
Přihlášky ke studiu je možné podat do 31. 7. 2016 na http://eprihlaska.upce.cz
Ověřenou kopii vysvědčení ze 3.ročníku střední školy a ověřenou kopii maturitního vysvědčení je nutné zaslat na studijní oddělení nejpozději 31. 7. 2016.
V dodatečném přijímacím řízení do bakalářského studia platí stejné podmínky pro přijetí jako v 1. kole přijímacích zkoušek - podrobněji zde.
 
Navazující magisterské studium:
Ekonomika veřejného sektoru - PS, KS
Regionální rozvoj, Bezpečnost regionu - PS
Informatika ve veřejné správě - PS, KS
Regionální a informační management - PS
Pojistné inženýrství - PS
 
Přihlášky ke studiu je možné podat do 31. 7. 2016 na http://eprihlaska.upce.cz  
Písemné přijímací zkoušky se konají 24. 8. 2016.
V dodatečném přijímacím řízení do navazujícího magisterského studia  platí stejné podmínky pro přijetí jako v 1. kole přijímacích zkoušek - podrobněji zde.
Zkratky:
PS - prezenční studium
KS - kombinované studium
Bakalářské studium:
obory
Komunikační a mikroprocesorová technika
Řízení procesů
Informační technologie
 
Termín pro podání přihlášek: 26. srpna 2016
Termín konání přijímacích zkoušek: 9. září 2016
 
podrobné informace o 2. kole přijímacího řízení zde
Bakalářské obory:
jednooborové studium:
Filozofie
Religionistika
Sociální antropologie
Kulturní dějiny
Spisová a archivní služba
Historicko-literární studia
Německý jazyk pro odbornou praxi
Anglický jazyk - specializace v pedagogice
dvouoborové studium:
Ochrana hmotných památek + Historie
Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika
Termín pro podání přihlášek: 29. 7. 2016
Termín konání přijímacích zkoušek: 17. – 18. 8. 2016
 
Magisterské obory (navazující):
Filozofie*
Religionistika*
Kulturní dějiny*
Sociální antropologie*
Anglická filologie*
Učitelství anglického jazyka*
Resocializační pedagogika
Termín pro podání přihlášek: 5. 8. 2016
Termín konání přijímacích zkoušek: 1. - 2. 9. 2016
* Součástí přihlášky je projekt diplomové práce. Doručit na studijní oddělení do 5. 8. 2016.
 
Informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Bakalářské obory:
Chemie a technická chemie
Chemické a procesní inženýrství
Anorganické a polymerní materiály
Farmakochemie a medicinální materiály
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
Chemie a technologie potravin
PolygrafieTermín pro podání přihlášek: 14. srpna 2016
Informace o přijímacím řízení naleznete zde.