2. kola přijímacích řízení 2016/2017

Fakulta
2. kola přijímacích řízení
Termín podání přihlášky - pouze elektronicky: do 31. srpna 2016 - bez přijimací zkoušky http://eprihlaska.upce.cz
 
Komplexní vzdělání v oblasti dopravy:
Dopravní prostředky
Dopravní stavitelství
Elektrotechnické systémy v dopravě
Aplikovaná informatika v dopravě
Management elektronických komunikací a poštovních služeb
Technologie a řízení dopravy
Dopravní management, marketing a logistika
 
Více informací naleznete zde.