2. kola přijímacích řízení 2015

Fakulta
2. kola přijímacích řízení
Bakalářské studium: (prezenční i kombinovaná forma studia):
studijní programy
"Dopravní technologie a spoje"  3 roky
a "Stavební inženýrství" 4 roky
Termín podání přihlášky - pouze elektronicky: do 15. srpna 2015 - pouze elektronicky na http://eprihlaska.upce.cz
Termín dodání vysvědčení: do 15. září 2015
O přijetí rozhodne děkan: 17.9.2015
 
Studijní program Dopravní technologie a spoje
Management elektronických komunikací a poštovních služeb
Technologie a řízení dopravy – Technologie a řízení dopravních systémů
Technologie a řízení dopravy – Logistické technologie
Aplikovaná informatika v dopravě
Dopravní prostředky - Silniční vozidla
Dopravní prostředky - Kolejová vozidla
Dopravní prostředky – Ochrana životního prostředí v dopravě
Elektrotechnické systémy v dopravě
 
Studijní program Stavební inženýrství
Dopravní stavitelství
 
Termín podání přihlášky: do 15. srpna 2015 - pouze elektronicky na http://eprihlaska.upce.cz
Termín dodání vysvědčení: do 15. září 2015
O přijetí rozhodne děkan: 17. září 2015
 
Více informací naleznete zde.
Výsledky přijímacího řízení budou dostupné nejpozději 18.9.2015.
Bakalářské studium:
 
obor Management finančních rizik (PS)
obor Informatika ve veřejné správě  (PS, KS)
obor Informační a bezpečnostní systémy (PS)
obor Management ochrany podniku a společnosti (pouze 10 studentů do PS, 10 studentů do KS)
Termín pro podání přihlášek (pouze elektronicky): do 31. 7. 2015 na adrese http://eprihlaska.upce.cz
Termín pro zaslání ověřené kopie vysvědčení  z 1. pololetí posledního ročníku střední školy a ověřené kopie maturitního vysvědčení je do 31.7. 2015.
 
Navazující magisterské studium:
 
 
obor Regionální rozvoj (PS)
obor Ekonomika veřejného sektoru (PS, KS)
Pojistné inženýrství (PS)
Informatika ve veřejné správě (PS, KS)
Termín pro podání přihlášek (pouze elektronicky): do 31. 7. 2015 na adrese http://eprihlaska.upce.cz
Termín přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studia je 24. 8. 2015.
podrobné informace o 2. kole přijímacího řízení zde
Bakalářské studium:
obory
Komunikační a mikroprocesorová technika
Řízení procesů
 
Informační technologie
 
Termín pro podání přihlášek: 14. srpna 2015
Termín konání přijímacích zkoušek: 11. září 2015
 
podrobné informace o 2. kole přijímacího řízení zde
Bakalářské studium:
jednooborové studium:
Filozofie
Religionistika
Sociální antropologie
Kulturní dějiny
Spisová a archivní služba
Německý jazyk pro odbornou praxi
Historicko-literární studia
dvouoborové studium:
Ochrana hmotných památek + Historie
Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika
Termín pro podání přihlášek: 31. 7. 2015
Termín konání přijímacích zkoušek: 17. – 18. 8. 2015
 
Navazující magisterské studium:
Filozofie*
Religionistika*
Kulturní dějiny*
Sociální antropologie*
Učitelství anglického jazyka*
Termín pro podání přihlášek: 7. 8. 2015
Termín konání přijímacích zkoušek: 1. - 2. 9. 2015
* Součástí přihlášky je projekt diplomové práce. Doručit na studijní oddělení do 7. 8. 2015.
 
Informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Bakalářské obory:
Chemie a technická chemie
Chemické a procesní inženýrství
Anorganické a polymerní materiály
Farmakochemie a medicinální materiály
Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů
Chemie a technologie potravin
Polygrafie
Speciální chemicko-biologické obory
Termín pro podání přihlášek: 16. srpna 2015
Informace o přijímacím řízení naleznete zde.
Navazující magisterské studium:
Restaurování a konzervace uměleckých, umělecko-řemeslných děl na papírových, textilních a souvisejících materiálech - specializace: textil a související podložky
Termín pro podání přihlášek: 27. 8. 2015
Termín konání přijímacích zkoušek: 10.  9. 2015

Informace o přijímacím řízení naleznete zde.