2. kola přijímacích řízení 2017/2018

Fakulta
2. kola přijímacích řízení
Bakalářské studium
Lhůta pro podání přihlášky ke studiu a uhrazení poplatku: do 31. srpna 2017
Více informací naleznete zde
 
1. kolo do navazujícího magisterského studia
Přihlášky můžete podávat do 15. srpna. 2017.
Více informací naleznete zde
Bakalářské obory
Lhůta pro podání přihlášky ke studiu a uhrazení poplatku: do 31. července 2017

Magisterské obory (navazující)
Termín pro podání přihlášek: do 31. července 2017
Termín přijímacího řízení:  24. srpna 2017
Více informací naleznete zde
Bakalářské studium
Lhůta pro podání přihlášek ke studiu a uhrazení poplatku: do 28. srpna 2017
Termín přijímacího řízení: 29. srpna 2017
Více informací naleznete zde
Bakalářské obory
Termín pro podání přihlášek: 28. července 2017
Termín konání přijímacích zkoušek: 16. a 17. srpna 2017
 
Magisterské obory (navazující)
Termín pro podání přihlášek: 4. srpna 2017
Termín konání přijímacích zkoušek: 4. - 5. září 2017
 
Více informací naleznete zde
Bakalářské studium
Lhůta pro podání přihlášky ke studiu: do 13. srpna 2017
Více informací naleznete zde
Nevypisuje
Bakalářské studium
Lhůta pro podání přihlášek k bakalářskému studiu a uhrazení poplatku: do 31. srpna 2017
Termín přijímacího řízení do bakalářského studia je 11. září 2017
Více informací naleznete zde