Referát služeb hendikepovaným (RSH)

Jsi studentem nebo uchazečem se specifickými vzdělávacími potřebami či handicapem a chtěl by ses dozvědět o možnostech, které Ti Univerzita Pardubice nabízí k vyrovnání studijních podmínek?  Pak se neváhej obrátit na Referát služeb hendikepovaným.
  
  • RSH je součástí Akademické poradny Univerzity Pardubice APUPA
  • jedná se o specializované pracoviště Univerzity Pardubice, které zajišťuje nebo zprostředkovává ve spolupráci s fakultami podporu pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebo handicapem
  • vytváří standardní podmínky pro vyrovnání studijních příležitostí pro stávající studenty se vzdělávacími potřebami, ale i pro uchazeče o studium
  • spolupracuje s fakultami při vytváření odpovídajících podmínek pro studium studentů se SVP
  • podílí se na tvorbě přehledu studijních programů (oborů) realizovaných fakultou, které jsou vhodné pro studium studentů se SVP
  • provádí nebo zprostředkovává provedení diagnostiky studentů se SVP, s cílem optimalizovat studium a související aktivity zvoleného oboru
 
Bližší informace:
PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.
telefon 466 036 623, 466 036 481, 727 897 422
email RSH@upce.cz