Kompenzační pomůcky k zapůjčení

Univerzita Pardubice nabízí studentům se speciálními vzdělávacími potřebami možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek, či studijní a osobní asistenci. Účelem je zlepšení kvality studia pro tyto studenty.
Pomůcky jsou rozděleny do skupin dle typu znevýhodnění studenta.

Nevidomí a zrakově postižení studenti

Studenti s poruchami sluchu

Studenti s poruchami učení

Studenti se sníženou hybností horních končetin

 
Všichni studenti s tělesným či smyslovým handicapem, kteří si kvůli svémů znevýhodnění nestíhají na hodinách pořízovat zápisky, mohou využít službu Zápis. Jedná se o formu studijní asistence, kde jsou studentovi pořízeny a poskytnuty zápisky z hodiny. (Nejedná se o doslovný zápis jako v případě simultánního přepisu.)
 
 
Dle individuálních potřeb studentů je možné pořídit i další pomůcky.
 
V případě zájmu o zapůjčení či více informací kontaktujte
 
Lenku Skokanovou
e-mail: lenka.skokanova@upce.cz
tel.: 466 036 082
 
nebo 
 
Kateřinu Koubovou
e-mail: katerina.koubova@upce.cz
tel.: 466 036 407, 6725