Studenti s poruchami sluchu sluchu

Studenti s poruchami sluchu si mohou zapůjčit následující pomůcky:
 
Bezdrátové infra zařízení - Sennheiser SET 900
 • určeno  pro nedoslýchavé, kteří nevlastní žádnou kompenzační pomůcku
 • skládá se ze základny a bezdrátových sluchátek s regulací hlasitosti
 • vhodné pro poslech televize, rozhlasu, atd. připojením k základně
 • přepnutím na mikrofon lze využít k poslechu ve třídách, přednáškových sálech, atd.
Přenosná radiová naslouchací souprava Interhelp
 • určeno pro nedoslýchavého s i bez vlastního sluchadla
 • skládá se z vysílače s mikrofonem, přijímače se sluchátekm a individuální smyčky pro poslech pomocí sluchadla v poloze T
 • vhodné pro výuku a na přednášky ve třídách, posluchárnách, na schůze, atd.

Souprava přenosné indukční smyčky pro větší prostory

 • vhodné pro rychlé a jednoduchý použití v malých, středních i velkých místnostech, ve kterých se nachází více osob s vadami sluchu
 • skládá se ze zesilovače, reproduktoru, ručního mikrofonu a indukční smyčky
 • přenosný systém umístěný v kufříku

Simultánní přepis mluveného slova 

 • určeno pro studenty se sluchovým postižením, kteří dávají přednost psané podobě před tlumočením
 • jedná se o doslovný zápis řeči jak přednášejícího, tak účastníků diskuze kvalifikovaným pracovníkem
 • výsledkem je elektronický text podobný scénáři, který lze dále upravovat a umožňuje interaktivní vyhledávání a tisk
 • možnost zobrazení na notebooku, tabletu, plátně
 • zásady simultánního přepisu na Univerzitě Pardubice naleznete zde

Vrátnice na jednotlivých budovách v kampusu jsou vybaveny přepážkovými indukčními smyčkami, další indukční smyčky jsou umístěny v aule A1 - první čtyři řady v prostředním bloku, v budově DB - posluchárna B1, na Fakultě Zdravotnických studií v bezbariérovém přednáškovém sále a ve dvou bezbariérových posluchárnách.